Jan P. Hammervold skriver «stopp sentraliseringen» i GD, og viser til det han mener er Høyres sentralisering som nå må stoppes. Det samme budskapet kan vi oppleve fra Sp. - Stopp sentraliseringen, ropes det.

Det kan være interessant å se nærmere på hva som skjedde da Senterpartiet satt i regjering fra 2005-2013. En gjennomgang Aftenposten gjorde høsten 2020 viser blant annet følgende resultat fra de rød-grønnes regjeringstid:
- Adskillig flere innbyggere i de største byene.
- Færre skoler, overveiende i distriktene (336 færre)
- Færre sykehus med akuttfunksjon (fire færre, hvor var Vedums bunad da??)
- Kraftig reduksjon i jordbruksareal
- Færre gårdsbruk (9000 færre)

I følge SSB har det vært en økende tendens fra 70-tallet at folk flytter fra bygdene til sentrale strøk. Det er en såkalt megatrend. Hverken Høyre, Ap, eller Sp kan bestemme hvor folk skal bo.

Spørsmålet er- hvordan kan vi motvirke den trenden? Jo, Høyre har blant annet tro på sterke regionsentre og lokal selvråderett. Alternativet til å gjennomføre Høyres reformer de siste årene er nemlig ikke at sentraliseringen opphører slik Ap og Sp tilsynelatende tror. Ved å bygge gode regionsentra, med attraktive kompetansemiljøer kan vi motvirke sentralisering. Dessuten blir det interessant å se hvilke varige endringer i bomønster pandemien kan medføre. Regjeringen har igangsatt et arbeid for å ytterligere utvikle strategien for småbyer og tettsteder i Norge. Fokuset til regjeringen er bolyst – ikke boplikt.

Kari-Anne Jønnes , stortingskandidat, Høyre