Dersom det skal bygges et nytt hovedsykehus for hele Innlandet på østsida av Mjøsa, er alt annet enn Moelv problematisk for tidligere Oppland.

Vi i Miljøpartiet de Grønne er opptatt av at folk skal ha kort vei til viktige helsetjenester. Vi er derfor primært opptatt av at dagens sykehusstruktur i størst mulig grad skal beholdes, og vi stiller spørsmål ved om foretaksmodellen har utspilt sin rolle. Plassering av sykehus er og skal være også en politisk prioritering, da det skal henge sammen med utvikling av byer, lokalsamfunn, forskning og utdanning og sist, men ikke minst: samferdsel.

Ved bygging av et nytt sykehus må det vises sterke hensyn til samferdsel: hvordan legger vi til rette for at flest mulig kan komme seg til sykehuset på en hensiktsmessig måte og slik at kollektive transportmidler, herunder også tog, kan brukes i størst mulig grad.

Vi har også verdifulle arealressurser vi skal ta vare på. Nedbygging av dyrka mark for å bygge et sykehus er bakstreversk når vi tvert imot bør jobbe for større selvforsyningsgrad. På Moelv kan et industriområde gjøres om til et sykehusområde, og det ligger sentralt til mot tog og med nær tilknytning til vestre deler av Innlandet med nærhet til Mjøsbrua. Om ønskelig kan det bygges slik at du kan gå tørrskodd fra toget til sykehuset. Andre plasseringer utenfor Moelv på østsida av Mjøsa vil derimot øke terskelen for å bruke kollektive transportmidler, og tilsvarende legge opp til økt bruk av bil for transport til sykehuset.

Fylkestinget vedtok en plassering ved Mjøsbrua, senest i juni i år. Alt annet enn Moelv som plassering av et nytt storsykehus vil derfor vise at lokaldemokratiet i Innlandet står fullstendig uten innflytelse. I Innlandet har vi på fylkesnivå klart å enes om et felles kompromiss og et felles prosjekt. Det er Moelv.

Mange har strukket seg svært langt for å få dette til. Etter alle solemerker vil hovedsykehuset skape utvikling og vekst. Det er hovedsykehuset som vil ha flest arbeidsplasser, et komplett fagmiljø og få investeringsmidler. Derfor er det viktig hvor dette sykehuset plasseres. Miljøpartiet de Grønne ønsker en annen løsning enn et stort hovedsykehus. Som representant for Oppland til Stortingsvalget neste år mener jeg at dersom det likevel skal bygges et hovedsykehus for hele Innlandet, og det åpenbart ikke kan bygges midt i Mjøsa, er Moelv det mest spiselige alternativet på østsida av Mjøsa. Andre alternativer på østsida av Mjøsa er en hån mot tidligere Oppland.

Karina Ødegård, Lunner, stortingskandidat i Oppland for Miljøpartiet de Grønne