Angrep er det beste forsvar

- Det er åpenbart for oss alle at Lillehammer kommune står overfor store utfordringer med den gjeldssituasjonen rådmannen klart peker, og som ikke er bærekraftig, skriver Knut Korsæth.

- Det er åpenbart for oss alle at Lillehammer kommune står overfor store utfordringer med den gjeldssituasjonen rådmannen klart peker, og som ikke er bærekraftig, skriver Knut Korsæth.

Av
DEL

leserinnlegg

Gruppelederen i Aps kommunestyregruppe har i GD 2. november et innlegg med overskriften; «For 2020 har regjeringen servert oss en regning på nesten 75 millioner kroner». I den sammenheng fristes en til å betegne innlegget med at angrep er det beste forsvar.

Gruppelederen har øyensynlig glemt, bevisst eller ubevisst, mitt innlegg i GD 22. mai - «Lillehammer står ved et veiskille». Her skriver jeg blant annet at i rådmannens styringsdokument for perioden 2019-2022, hevdes det at forventet utvikling i gjeld vil på sikt ikke være bærekraftig. Økte renter og minimumsavdrag vil fortrenge andre velferdstjenester i driftsbudsjettet. Den negative situasjonen vil forverres ytterligere med et høyre rentenivå.

Mitt poeng den gang – som nå - er å påpeke viktigheten av at nødvendige innstramninger ikke berører de lovpålagte oppgaver innen barnehage, skole, helse og omsorg.

Forestående budsjettbehandling, under ledelse av partiene bak den politiske plattformen for Lillehammer, skal derfor bli spennende å følge.

Naturlige spørsmål vil da være:

-Vil det fortsatt bli bevilget penger til World Cup og andre store arrangementet?

- Vil den påbegynte, men ikke sluttførte rehabiliteringen av Terrassen blir videreført?

- Vil planene og kostnadsberegningen for den nye brannstasjonen gjennomgått på ny med tanke på besparelser?

- Vil miljøutfordringen, bl. a. ved våre kunstgressbaner bli ivaretatt på en forsvarlig og troverdig måte?

NAV-skandalen som er avdekket, vil utløse kostnader til erstatninger og oppreisninger, som vil få store uttellinger fra vår felles statskasse. Det er også forhold som kommuner og fylkeskommuner må ta innover seg.

Enhver kommune – stor eller liten (med gitte unntak) - har alltid behov for statlige overføringer som benyttes til kommunens samlede oppgaver, disponert politisk. I en tid med krav om offentlige innsparinger, som kommunene er en del av, er det av største betydning at også kommunene tar inn over seg nødvendigheten av sparetiltakene.

Oppsummert:
Det er åpenbart for oss alle at Lillehammer kommune står overfor store utfordringer med den gjeldssituasjonen rådmannen klart peker, og som ikke er bærekraftig.

Gjensidig kontakt og samarbeid mellom politikere, tillitsvalgte og de fagansvarlige, er derfor svært viktig i tiden fremover, for å prioritere og sikre best mulig tjenestetilbud for byens innbyggere.

Knut Korsæth, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags