Statens naturoppsyn skriver onsdag i en pressemelding at de har valgt å anmelde hærverk på infoskilt og tagging av plakater ved Snøheimvegen på Dovre.

Siden høsten 2018 har det ifølge Statens naturoppsyn vært 15 tilfeller av hærverk med nedriving av skilt og tagging av plakater ved bommen på Snøheimvegen.

– Det ser ut til å være bestemmelsene om ferdsel langs Snøheimveien som er bakgrunnen. Teksten som informerer om dette blir stadig tagget ned og dette medfører at viktig informasjon til publikum ikke når ut, i tillegg til at nasjonalparkstyret må bruke ekstra midler til vedlikehold av informasjonen, sier Arne J. Mortensen i Statens naturoppsyn.

Har blitt ødelagt gang på gang

GD skrev tidligere i år at nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt fortvilte over det merarbeidet og de ekstra kostnadene som ødeleggelsene resulterer i.

– Det begynte i fjor høst. De midlertidige informasjonsplakatene vi satte opp ble revet i filler, og kastet i grøfta. Nå er det nye, mer kostbare skilt som blir ødelagt, gang på gang.

Må bruke ekstra ressurser

Statens naturoppsyn (SNO), som nå har gått til anmeldelse av forholdene, er Miljødirektoratets feltorgan og har det praktiske tilsynet med verneområdeinformasjonen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

SNO skriver at de må bruke ekstra ressurser på å holde skilt og plakater i orden, og at de har valgt å anmelde forholdet fordi hærverket har pågått over lang tid.

Les også: Fortviler over skilt som gang på gang utsettes for hærverk