Anne Enger og HF Innlandet har ikke lov til å legge ned sykehusene i Oppland og Hedmark!

Styrelederen må vennligst avstå fra å legge ned disse sykehusene inntil beskjed om nedleggelse fra Stortinget, og slutte med alle innsparinger og destruksjon av sykehusstrukturen, skriver Bjørg Marit Andersen.

Styrelederen må vennligst avstå fra å legge ned disse sykehusene inntil beskjed om nedleggelse fra Stortinget, og slutte med alle innsparinger og destruksjon av sykehusstrukturen, skriver Bjørg Marit Andersen. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Det vises til Anne Engers innlegg i GD 8 oktober 2019. Anne Enger har ikke lov til å gjøre det hun nå gjør. Hun har ikke lov til å legge ned alle sykehusene og sykehusplassene i Oppland og Hedmark!

Hun og hennes medarbeidere- og videre oppover i ledelsen, går imot noe Stortinget har bestemt.

Stortinget fastsatte i 2016, senere konfirmert av helseministeren i april 2017 i foretaksmøter med alle regionale helseforetak- at alle sykehus på sykehuskartet for Nasjonal sykehusplan skal bestå som akuttsykehus!

Anne Enger må se på Nasjonal sykehusplan sitt sykehuskart (vedlagt) der følgende akuttsykehus i Oppland og Hedmark er oppført som vedtatt av Stortinget: Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger og Tynset.

Styrelederen må vennligst avstå fra å legge ned disse sykehusene inntil beskjed om nedleggelse fra Stortinget og slutte med alle innsparinger og destruksjon av sykehusstrukturen – noe som går ut over alle pasientene i de to fylkene! Anne Enger har ikke formell hjemmel eller tillatelse til sine nedleggingsaktiviteter!

Styrelederen i HF Innlandet må forstå at ved å legge ned et sykehus så legger en også ned en by, en kommune og en landsdel, noe som totalt endrer arbeidsplasser, bosetning, næringsliv, livsgrunnlag- i tillegg til større risiko for pasienter som mister sine gode nærsykehus tilpasset befolkningen!

Uforsvarlige nedleggingsvedtak som skaper uante dominoeffekter i hele landsdelen kan ikke noen byråkrater - verken styreleder Anne Enger i HF Innlandet eller HSØ eller helseministeren gjøre! Anne Enger er ute på ulovlig område- i strid med Stortingets avgjørelser!

* Enger og hennes medarbeidere og videre oppover i ledelsen går imot noe Stortinget har bestemt. Stortinget fastsatte i 2016, konfirmert av helseministeren i april 2017 i foretaksmøter med alle regioner,- at alle sykehus på sykehuskartet for Nasjonal sykehusplan skal bestå som akuttsykehus!

* Hvis Enger ser på kartet står følgendeakuttsykehus i Oppland og Hedmark: Lillehammer, Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger og Tynset. Vennligst avstå fra å legge ned disse sykehusene inntil du får beskjed om nedleggelse fra Stortinget!

* Anne Enger må forstå at legger de ned et sykehus så legger de ned en by, en kommune en landsdel, næringsliv, bosetning, og levekår. Slike vedtak som skaper uante dominoeffekter i landsdelen kan ikke noen byråkrater - verken hun i HF Innlandet eller HSØ eller helseministeren gjøre! Enger er ute på ulovlig område- i strid med Stortingets avgjørelser!


Bjørg Marit Andersen, professor dr med, Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags