Ansatte ved Oslo universitetssykehus: -Det er svært bekymringsfullt å svekke hjertevakta på Lillehammer

Leger og tillitsvalgte I Oslo advarer mot å legge ned hjertevakta på Lillehammer. De har selv knappe ressurser og mener nedlegging av hjertevakta vil øke kostnadene for Helse Sør-Øst.