Anstaltmakeri i Øyer

FORMELT: Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) vil samle politikere og ansatte før formannskapsmøter.

FORMELT: Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) vil samle politikere og ansatte før formannskapsmøter.

DEL

GD MENER
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) i Øyer har fått flertallet i kommunestyret med på at politikere og deler av administrasjonen skal møtes i forkant av formannskapsmøtene når det trengs, slik at folkevalgte, både opposisjon og posisjon, får større faglig innsikt.

Eks-ordfører Brit Kramprud Lundgård og Ap har krevd lovlighetskontroll av vedtaket. Ordføreren er skuffet over at forgjengeren ikke sluker hans forsøk på å legge til rette for at politikere og administrativt ansatte skal jobbe tettere sammen.

Denne saken er en lokalpolitisk snodighet. Ordførerens motiver er sikkert både oppriktige og gode. Det tror vi vel egentlig at også Ap mener, men ex-ordføreren mener formaliteter står i vegen for det flertallet vil. Formaliteter er viktige, og en lovlighetskontroll av vedtak er derfor fornuftig.

Vi tror på ordførerens forsikringer om at hensikten aldri vært at etablere arbeidsmøter lukket for presse og allmennhet. En åpenbar konsekvens er likevel at det sås tvil om i hvilke kommunale organer politikken faktisk blir avgjort.

Det sås tvil om i hvilke kommunale organer politikken faktisk blir avgjort

Øyer trenger nye organer like lite som andre kommuner. Og ingen kommuner har behov for nye organer eller forum uten vedtakskompetanse. Dette er rett og slett anstaltmakeri.

Det kan ikke være slik at lovgivningen setter en stopper for politisk og administrativt samvirke innenfor dagens organisering. Dersom ordføreren i Øyer mener formannskapet har behov for å høre flere stemmer enn formannskapets egne og kommunedirektørens, må det gå an å lage et formannskapsreglement som åpner for nettopp dette.

Det er snodig dersom politikere og byråkrater i en liten kommune ikke skal kunne snakke godt nok sammen uten at det opprettes et slags seminar for denne dialogen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags