Skjåk kommune har muligens vært slepphendte. Kommunen har gitt tillatelse til å gjennomføre snøskuterdemonstrasjoner i mai. Fylkesmannen peker på at dette er ei tid på året da dyre- og fuglelivet er på sitt mest sårbare, og mener også at et areal på 30 kvadratkilometer til dette formålet er unødig stort.

Spist er spist, og gjort er gjort. Dette handler om en sak fra 2017. Fylkesmannens vurderinger virker både saklige og fornuftige. Innvendingene kommer som følge av at embetet driver stikkprøvekontroll med hvordan kommunene praktiserer dispensasjonssaker etter motorferdselsloven- og forskriften. Stikkprøvekontroll handler om læring. Her er det sikkert lærdom å hente, både for Skjåk, for andre kommuner, og for Fylkesmannen i Innlandet.

Vi støtter en streng regulering av mororferdsel i utmark. Kommunene i Oppland har god kontroll på dette feltet. Det bekreftes at det er få klager på det kommunene gjør på dette feltet. Ei heller har Fylkesmannens stikkprøver avdekket mange eller spesielt graverende forhold.

At kommuner håndterer enkeltsaker preget av hastverk, bør ikke bekymre noen

Ifølge seniorrådgiver Marit Vorkinn hos Fylkesmannen Innlandet, er det likevel slik at flere vedtak bærer preg av å være fattet i hastverk, og på bakgrunn av søknader som ofte kommer inn kort tid før de skal gjelde. Fylkesmannen savner at tillatelsene er mer presise i forhold til vilkårene.

Dette synes vi Fylkesmannen i Innlandet skal ha et avslappet forhold til. At kommuner håndterer enkeltsaker som er preget av hastverk, bør ikke bekymre noen så lenge kjøringen faktisk ikke er til skade eller plage. Så lenge motorferdsel i utmark regulert gjennom kommunale dispensasjonsvedtak ikke er et problem, er det heller ikke behov for å stramme tøylene fra Statens side. Det vil være anstaltmakeri.Se side 12

Les også: Fikk tillatelse til å drive snøskuter-demonstrasjon i høyfjellet i Skjåk i fem dager: – Uheldig, mener Fylkesmannen

Les også: Gudbrandsdøler bak ny mobilapp for motorkjøring i utmark