Ansvar for flomskader

Det er igjen fare for flom i Gudbrandsdalen.

Det er igjen fare for flom i Gudbrandsdalen. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 

I innlegg datert 4. april peker Anders A. Fretheim på fylkesmann Knut Storberget som ansvarlig, når det i den førstkommende flommen blir oversvømmelse og store skader, i Industriparken ved Frya i Ringebu kommune.

«Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag» ble avsluttet med et langt avsnitt, om oppfølging av den planen:

«Som ansvarlig for regionale planer er det Oppland fylkeskommune sitt ansvar at planen blir fulgt opp. Oppland fylkeskommune har derfor ansvaret for at det settes ned en gruppe som har 2-4 møter årlig. Gruppa bør bestå av representanter fra de samme aktørene som har bidratt i planarbeidet; d.v.s. Fylkesmannen i Oppland, kommunene i Gudbrandsdalen, NVE, Statens vegvesen, Bane NOR og Oppland fylkeskommune. Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og Småbrukarlag utfordres til å enes om én representant. Regionrådene utfordres til å utnevne én kommunerepresentant pr. region. Gruppa sitt hovedansvar er å følge opp, evaluere og rullere handlingsprogrammet.»

At «gruppa» som skal følge opp Lågenplanen består av et tosifret antall personer – som knapt kjenner hverandre, er ett problem. Mye verre problem er at Lågenplanen har en konsekvensanalyse, der nesten alle fysiske inngrep har fått negativ vurdering og rød farge på oversikt-skjema. Dermed er det svært få – og lite effektive – tiltak mot flomskader, som er godkjente: Meningen med Lågenplanen var at den skulle redusere flomskader; men underveis i lang planprosess ble den en samling restriksjoner, som utelukker de tiltakene som ville blitt effektive!

Om uttak av elvegrus fra Frya-deltaet: «Samlet vurderes tiltaket til å ha netto positiv nytte for miljø og samfunn, gitt at det kan dokumenteres at konsekvensene for fisk/naturmiljø vil være akseptable. Denne tiltaks-typen har stort potensial til å gi negative konsekvenser om det gir store nedstrøms virkninger, og er vurdert deretter.» Denne vurderingen er vist med rød farge på oversikt-skjema.

Da er vel denne vurderingen også årsak til at Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke bryr seg på noen måte, når noen advarer om flomfare. Det er altså Fylkesmannens miljø-vernavdeling som har mest ansvar, når det blir oversvømmelse i Industriparken ved Frya.

Jo Heringstad, Ås


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags