Antall helt ledige mer enn halvert siden april i vårt distrikt

I begynnelsen av april var 3716 personer helt ledige i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Tallet er nå redusert til 1402 personer.