Arbeiderpartiets leder
Jonas Gahr Støre er enig i at 24,8 er et for svakt valgresultat for Arbeiderpartiet. Han er likevel ikke umiddelbart enig i at årets kommune- og fylkestingsvalg var et dårlig valg. Støre trengte med andre ord ikke mange dagene på å se lys i tunnelen.

Støre har rett i at partiene har noen lyspunkter blant valgresultatene. Lokalt er disse begrenset til et par kommuner i midtdalen, der lokal innsats gjorde det mulig å demme opp for nasjonale strømninger. Nasjonalt peker han på at målet om å beholde de store byene ser ut til å holde, og at samarbeidskonstallasjoner gjør det mulig å ta makta i store byer som Drammen, Stavanger og Tønsberg.

Ifølge Ap-lederen vil det i tida som kommer være et kjennetegn ved norsk politikk at Ap må finne løsninger sammen med andre partier. Erkjennelsen betyr at epoken som bredt, samlende folkeparti er over.

I løpet av noen hektiske dager etter valget, har dette materialisert seg ved at partiet ute i kommunene er å finne i alle tenkelige allianser. I Vågå har Ap satt Bygdalista til rors, framfor å snakke med Sp. I Åmodt i Hedmark har partiet sørget for at Høyre fikk ordføreren, i en slags protest mot en sittende Sp-ordfører. Enkelte steder er også Frp en grei partner å lene seg på for å beholde noen posisjoner. Faren nå, er at trofaste velgere får inntrykk av at posisjonene er viktigere enn politikken.

Umiddelbart etter valget, var manglende tydelighet partiledelsens analyse av nederlaget. Partiets mange ulike valg av samarbeidspartner gjør ikke partiprofilen tydeligere. Samarbeidsløsningene etter valget er så mange og så ulike at det forsterker tvilen om hva som egentlig er Ap sin retning. For et grunnfjell av Ap-velgere er det rimelig uinteressant å vinne et ordførersete hvis det i kommunen er flertall for en blå politikk.