Ap sin gruppeleder på fylkestinget har i et debattinnlegg prøvd å forutsi den økonomiske utviklingen i Hedmark og Oppland sin økonomi ved en deling. AP etterlyser en redelig debatt, og så legger de sjøl debatten på et lavmål

Kan Ap konkretisere hvordan fylkeskommunen kan kutte administrative kostnader med 60 mill. årlig?

Fylkeskommunedirektøren har i sitt saksframlegg til fylkestinget heldigvis lagt seg på en saklig linje, og viser ikke til noen slike tall. Hvor har Hans Kristian Enge tallene sine fra?

Like før jul sendte fylkeskommunen ut en høringssak hvor de inviterer organisasjoner og samfunnsaktører til å komme med innspill. Høringsfristen er 31 januar. Allerede nå konkluderer Hans Kristian Enge, AP sin gruppeleder, ved å slå fast at et «tilnærmet samlet organisasjons og samfunnsliv i Innlandet er mot oppdeling». Hvor har han dette fra, sitter han inne med høringssvar vi andre ikke kjenner? Selvsagt gjør han ikke det, han gjør som de fleste politikere, lytter til stemmer fra sitt eget ekkokammer, og tror han har fanget opp folkeviljen.

Rødt stemte for folkeavstemming og for en bred høringsrunde, vi tror AP og de andre tilhengerne av Innlandet gjør klokt i å vente på svarene før de trekker konklusjonen.

Men viktigst nå, la oss få en redelig debatt og la oss få regnestykket som viser at Innlandet allerede har tatt ut en stordriftsfordel på 60 millioner kr. årlig på bordet.

Terje Jektvik, Rødt Ringsaker