Ap er tydelige om sjukehusstruktur

Av
DEL

leserinnlegg

La det ikke være i tvil; Innlandet Arbeiderparti ønsker et nytt og moderne sjukehus ved Mjøsbrua.

Senterpartiets nestleder i Oppland, Olav Røssum, kritiserer i GD sin samarbeidspartner Innlandet Arbeiderparti. Røssum skriver at «Innlandet Arbeidarparti ikkje vil meine noko om framtidig sjukehusstruktur i Sjukehuset Innlandet sitt område». Det er en påstand som selvfølgelig ikke er riktig. Det vet også Røssum selv.

Innlandet Arbeiderparti er sterkt engasjert i framtidig sjukehusstruktur. Helse Sør-Øst har bestemt at det skal bygges nytt sjukehus ved Mjøsbrua. Dette blir det 4. største sjukehuset i Norge. For Innlandet, innbyggerne og pasientene i vår region er dette en fantastisk mulighet. I stedet for å bli kasteballer mellom de ulike sjukehusa, kan pasientene få den behandlinga de trenger på ett sted når spesialisttjenestene samles. Vi er opptatt av at vi i Innlandet skal ha et like godt helse- og sjukehustilbud som folk i de store byene. Derfor støtter vi også vedtaket som er gjort om å etablere et nytt Mjøssjukehus.

Jeg skal berolige både Røssum og andre som er opptatt av hva vi i Arbeiderpartiet mener. Vi følger saken tett, og vi har temaet på agendaen på hvert styremøte. Senest i helga slutta et enstemmig representantskap seg til planene om et nytt Mjøssjukehus ved Mjøsbrua.

I tillegg til å støtte et nytt sjukehus ved Mjøsbrua, er vi i Arbeiderpartiet opptatt av å desentralisere de tjenestene vi kan. Det betyr å legge helsetjenester ut i distrikta der folk bor. Vi vil styrke de lokalmedisinske sentra (LMS) på Fagernes og på Otta. Samtidig må vi styrke de prehospitale tjenestene. Det er lange avstander i Innlandet, og god ambulanseberedskap er avgjørende. Derfor må det også etableres en ny luftambulansebase, i tillegg til den vi allerede har på Dombås.

Dette er saker Innlandet Arbeiderparti står samlet om helt fram til ny sjukehusstruktur er på plass.

I tillegg til et nytt sjukehus, skal to av dagens sjukehus fortsette sin drift. Det ene skal være et stort akuttsjukehus, det andre skal fortsette som elektivt sjukehus og drive med planlagte behandlinger.

Det er Helse Sør-Øst som skal fatte beslutningen om hvilke to sjukehus som skal fortsette. Dette blir en kamp mellom byene som har sjukehus i dag. Vi kunne tatt denne diskusjonen internt i vårt fylkesparti. Da blir det i så fall en regional dragkamp der vi risikerer at kjøttvekta avgjør og at hensynet til pasientene kommer i andre rekke. Siden Olav Røssum kritiserer vår tilnærming, antar jeg at de to fylkespartiene i Senterpartiet skal gjøre ett felles vedtak om hvilken by som skal få akuttsjukehuset og hvilken by som skal ha det elektive sjukehuset.

Vi i Arbeiderpartiet har valgt en annerledes behandling. Vi mener at lokalisering av akuttsjukehuset og det elektive sjukehuset er et spørsmål som våre folkevalgte og tillitsvalgte i kommuner og regioner kan jobbe med.

Olav Røssum kritiserer også Arbeiderpartiet på dette punktet og han skriver: «Det skal ikkje vera slik at den som har mest ressursar og kontaktar skal nå fram med sitt syn». Jeg har større tillit til og tro på lokaldemokratiet og lokale folkevalgte. Og jeg er trygg på at vår behandling bidrar til et stort lokalt folkelig og politisk engasjement. Det trenger vi mer enn noen gang fordi dette er et av de alle største og viktigste spørsmåla for folk i hele Innlandet akkurat nå.

Rune Støstad, nestleder, Innlandet Ap

Det kan bli opprivande, men slett ikkje umogleg, å meine noko. For demokratiet er det nødvendig

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags