Arbeiderpartiet i Lillehammer fører en offensiv barnehagepolitikk sammen med SV, Venstre, MDG og Krf.

Vi har innført en lokal ordning med overgangslærere. Dette betyr at en barnehagelærer jobber i barnehagen på vårhalvåret og følger med barna over til skolen på høsthalvåret. Dette gir to heldige effekter: Bedre samhandling mellom barnehage og skole og overgangen kan bli enklere for barna. For det andre gir det økt kapasitet i barnehagen på vårhalvåret - nettopp når behovet for plasser er størst. Dermed kan flere barn starte opp i barnehage utenom det lovpålagte opptaket i august.

Vi har innført gratis barnehage fra og med det tredje barnet. Dette omfattet først barn i barnehagen, men er nå utvidet til å gjelde både barnehage og SFO. Det er viktig at alle barn kan ta del i den viktige utviklingen og læringen som skjer i barnehagen. Økonomi bør ikke være et hinder. Familier med mange barn har større utgifter generelt, og knyttet til barnehage og SFO spesielt. Regjeringen har samtidig innført lavere priser på barnehage og SFO for alle. Summen av våre lokale tiltak og den rødgrønne regjeringens familiepolitikk utgjør eksempelvis ca. 3500 kroner lavere foreldrebetaling per måned for en familie med tre barn.

Ordningen med økt søskenmoderasjon handler også om at barnefamilier skal være velkomne til kommunen vår. Statistikken viser dessverre at det fødes rekordfå lillehamringer. I 2014 ble det født nesten 300 barn mot bare 222 i fjor - en nedgang på 25%. Årsakene er sammensatt og har nok mange ulike forklaringer. Men vår lokale politikk er et bidrag for å motvirke denne trenden. Færre fødte barn gir selvfølgelig ledig kapasitet i dagens barnehager. Det gir færre arbeidsplasser og svekker lokalsamfunnet vårt på sikt. Vi heier derfor på barnefamiliene og viser det gjennom konkret politikk. Det bør også nevnes at det var etter forslag fra Lillehammer AP til Arbeiderpartiets landsmøte at ordningen med gratis barnehage fra tredje barn ble av innført nasjonalt av den rødgrønne regjeringen fra i år. Undertegnede var selv med i dragkampen om dette på landsmøtet 2021.

Arbeiderpartiet mener at gode barnehager først og fremst krever dyktige ansatte og en trygg finansiering. Lave fødselstall påvirker dessverre økonomien ettersom de statlige overføringene da reduseres. Her har vi alle en felles interesse av å bidra. Barnehageansatte gjorde en utrolig innsats under pandemien og gjør det fortsatt. For oss er gode og trygge arbeidsvilkår en forutsetning for gode barnehager. Vi ønsker en fortsatt blanding av kommunale og private barnehager i kommunen. Vi har ingen planer om «rekommunalisering» av private barnehager som gjør en viktig jobb i dag. Totalt sett fører vi en offensiv barnehagepolitikk til det beste for barnefamiliene i kommunen vår.

Anders Brabrand, Lillehammer, varaordførerkandidat for Ap