Gå til sidens hovedinnhold

Ap holder folk for narr

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Nylig ble aksjene til en skog- og utmarkseiendom i Namdalen solgt til en tysk stiftelse. Arbeiderpartiet sender nå leserinnlegg land og strand om at salget var muliggjort av endringer foretatt av denne regjeringen. Jeg håper ingen lot seg lure, for dette er ikke sant.

I 2017 vedtok Stortinget endringer i priskontrollen. Denne endringen har ingen betydning for salget i Namdalen, siden det ikke er konsesjon (eller priskontroll) på salg av aksjer. Salg av aksjeselskap følger et annet regelverk.

Det var for øvrig de rødgrønne som gav Namdalen Bruk AS tillatelse til å drive skogeiendommer organisert som et AS. At de forvaltet samme regelverk som gjelder i dag i åtte år, uten å endre det, skyver Sandtrøen elegant under teppet.

Arbeiderpartiet visste den gangen at videresalg av aksjer i skogeiendommen kunne skje uten konsesjonsplikt, men omsettes fritt, også til utenlandske aktører. Hvorfor endret ikke Arbeiderpartiet regelverket som de aktivt forvaltet gjennom flere tilsvarende tillatelser? Høy og mørk peker Sandtrøen på Høyre og toer sine hender. Dette er en oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse.

Vi har alltid hatt et beskjedent innslag av utenlandsk eierskap i Norge. Selv eier vi gjennom Oljefondet drøyt 7% av Svenska Cellulosa AB og dermed nærmere 1,9 millioner mål av svensk skogeiendom. Mener Arbeiderpartiet at vi skal slutte å eie skogeiendommer i utlandet? Eller hva med eiendommene Oljefondet eier i London, Tokyo og New York? Og nordmenn som eier hytte i Sverige? Handel på tvers av landegrenser er bra. Men da må vi forvente at det går begge veier.

Det er en svært liten del av norsk skog som eies av utenlandske aktører. Norsk eierskap er dominerende. Det vil Høyre at det skal være også i fremtiden. Sandtrøen snakker ikke sant når han sier at vi vil selge landet. Gjennom feil referanse til ulikt lovverk og ved å skylde på Høyre holder han folk for narr.

Guro Angell Gimse, stortingsrepr. (H)

Høyre støtter salget av norske skoger til Tyskland