Ap og den verdige politiske debatten i Lillehammer

Av
DEL

leserinnlegg

Historisk har aldri Ap blitt utfordret på sin maktpolitikk fra 1946 til dags dato, med ni ordførere.

Særlig i 2019, før høstens valg, har denne situasjonen blitt utfordret. Dette er en ny situasjon som "makta" ikke var forberedt på.

For å møte opp dette har særlig ledelsen i Ap og V, med støtte fra SV, gått hardt ut for å tilbakevise fakta om den økonomiske styringen. Her er brukt harde ord som " fake news, regnemester, hoverende, fryktelig feil, løse rykter, og anonyme kilder, nettopp av lederne i Ap.

Underveis blir Ap imøtegått og da snakkes det om en uverdig debattkultur. Enhver leser som bivåner dette skjønner umiddelbart at her er det noe dramatisk feil. Strategien veksler fra harselerende ordbruk til offerrolle; like galt blir det uansett. Ordfører Espen Granberg Johnsen jobbet i kulissene for å desavuere et positivt tiltak for «Valgdebatt 2019» den 15. august i Litteraturhus Lillehammer via sin offisielle e-post. Avsløringen om møteinnkalling til et møte om hvem som står bak den åpne FB-siden «Lillehammer tverrpolitiske forum», der både gruppeleder i Ap, Mads Furu og ordførerkandidat for H, Oddvar Møllerløkken, er medlemmer blir en farlig sak. Jeg sender inn et innlegg til GD den 18.6 for å opplyse om «mørkeromsarbeidet» som pågår i regi av ordføreren og ordførerkandidaten til Ap og da sprekker ballongen. Da Ap ikke hadde meldt seg på til denne debatten med frist 14. juni, noe de er i sin fulle rett til, uttrykte jeg at Ap hadde ekskludert seg fra debatten gjennom udugelig lederskap. Alle øvrige partier hadde takket ja, før fristen utløp. Jeg beklaget også min bruk av ordet «udugelig» rett etter at innlegget ble publisert. I denne situasjonen ble det usedvanlig viktig for Ap å redde «stumpene» og Trosholmen kom fire dager etter fristen med sin etter anmelding til debatten. I tillegg var det nødvendig å samle alle politiske tropper til en felles uttalelse som kunne berge situasjonen som hadde oppstått for Ap.

I tilsvaret i GD står det:

«Ordføreren inviterte derfor til et møte om saken (NB!- fire dager etter fristen!). Det er den korrekte måten å gjøre det på. En av grunnene til at «vi» hadde behov for å snakke sammen, var at det var umulig å få vite hvem Lillehammer tverrpolitiske forum besto av og hvem de representerer».

I dette svaret kunne de også avsløre at undertegnede var en av «bakmennene» for arrangementet. Jeg takker for denne dedikasjonen som er helt ufortjent!

Mitt spørsmål er: Hvilket ansvar har vår felles ordfører for å innkalle partiledere til et lukket møte i kommunen som ikke angår den politiske styringen av Lillehammer?

Det skal også opplyses at både ordfører og gruppeleder i Ap var invitert for å delta i planleggingen av arrangementet for å fjerne all tvil om en politisk «slagside». Ingen svarte på tilbudet. En invitasjon til debatt besvares selvfølgelig av hvert enkelt parti, uten at ordføreren inntar en styringsrolle for dette, med et negativt fokus.

Beskrivelsen over viser at når «normalsituasjonen» i maktapparatet utfordres så er det ikke planlagt en god strategi for dette. Dette har ført til at Ap med sine medspillere har valgt en debattmetode, språkbruk og en arbeidsform som har vært uheldig. Med egen mangel på anstendig og verdig oppførsel både i sosiale- og andre mediekanaler blir det en avsporing og et forsøk på å oppnå oppslutning gjennom en ønsket offerrolle.

Jeg legger meg igjen flat for å ha brukt ordet «udugelig» og ønsker Ap velkommen etter med sine beklagelser for enda sterkere ordbruk. Heretter kjører vi sak, og ikke halvsannheter og omskrivning av fakta.

Les også: Kjør partidebatt – det er alle tjent med!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags