Arbeiderpartiet trekker
sin støtte til politireformen. For mye har gått galt. – Ideen med reformen var at politiet skulle bli bedre, men regjeringen har sviktet på flere områder, sier partileder Jonas Gahr Støre til VG. Og Støre har rett.

– Typisk «Vingle-Jonas», lyder svaret fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Også Kallmyr har rett ...

Folk tror ikke lenger på at de får et bedre politi som følge av reformen. Heller ikke ansatte i politiet tror på positive resultater. Politireformen, eller «nærpolitireformen» som den så misvisende ble døpt, har ikke vært noen suksess for noen av partiene bak stortingsforliket. Fordi det politiske ansvaret for gjennomføringen har ligget til et departement der statsministeren har måtte bytte ut statsråder med jamne mellomrom, har det heller ikke vært tilstrekkelig politisk kraft i reformprosessen.

Det etaten nå trenger, er tid til en nøye gjennomgang og evaluering av det som er gjort, og til å se på det som allerede foreligger av forskning på feltet. Dette er dyster lesning.

Arbeiderpartiets retrett er likevel en litt snodig operasjon, og beskjeden fra Støre om at Ap hopper av, fritar selvsagt ikke partiet for ansvar.

Regjeringen har varslet at det arbeides med en justeringsmelding om reformen - for å korrigere egen reform. Men Ap har ikke tid til å vente på en slik mulig angreknapp for å trekke støtte til reformen. Et nært forestående valg har gjort det nødvendig å endre kurs i håp om å vinne tilbake tapte velgere raskest mulig.

Ap ønsker endringer, men ikke på Regjeringens premisser, slik også Sp har avvist. Aps linjeskift er politisk spennende. Det er behov for endringer i samfunnsstrukturer. Ap og Sp bør i fellesskap kunne utforme et alternativ til Regjeringens forutsigbare sentraliseringskurs.