Gå til sidens hovedinnhold

Ap og Sp nekter skolene å gi elevene et best mulig tilbud

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlandet Fylkeskommune har nektet de videregående skolene å tilby programfag på første trinn. Programfagene er viktige for å gi forskjellige elevgrupper et helhetlig og godt tilpasset studietilbud. De gir trivsel, og de fører til at elevene gjennomfører videregående skole. For Lillehammer videregående er den faglige vurderingen at elevene får det beste skoletilbudet når en liten del av rammen brukes på toppidrett programfag. Det får ikke skolen lov til. Dette kan virke som en liten detalj, men den er viktig for flere hundre elever i Innlandet hvert år. Den synliggjør også en viktig skillelinje i norsk skolepolitikk – hvem skolen er til for. For Høyre er det alltid for elevene.

Lillehammer videregående skole ønsket i likhet med flere andre skoler å tilby programfag innen toppidrett i første klasse på videregående. Dette er et godt tilbud til en stor gruppe idrettsinteressert ungdom som ønsker å gå videre med høyere studier etter videregående. Idrett som programfag må ikke forveksles med idrettslinjer. Idrettslinjer kvalifiserer godt til flere utdanningsvalg, men gir ikke tilgang til alle studieretninger.

Høyre mener dette burde være en udelt positiv sak. En viss konkurranse mellom private NTG og offentlig skole har vist hvor det er behov og forbedringspotensial. Alle skolene kunne blitt bedre gjennom å strekke seg litt ekstra for å gi et best mulig tilbud. Elevene ville være vinnerne.

Dette er et tilbud som spesielt treffer mange gutter. Det kunne bidra til å at flere gutter velger studieforberedende, og gitt høyere gjennomføring. Av uforståelige grunner ønsker ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet dette.

Høyre har flere ganger tatt opp saken, både i fagutvalget og som formelt spørsmål til fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Arbeiderpartiet. Vi trodde dette var en misforståelse, og ønsket å få presisert at skolene skal gi et best mulig tilbud til elevene innenfor de midlene de har til rådighet. Fylkesordføreren har i sitt svar klargjort at dette ikke er en misforståelse, men tvert imot Arbeiderpartiet og Senterpartiets linje. De ønsker ikke at det skal være mulig å tilby elevene valgfrie programfag første året på videregående, og de ønsker ikke politisk oppmerksomhet om saken.

Fylkeskommunen har ansatt rektorer med faglig ansvar for å skape en best mulig skole innen gitte økonomiske rammer. Fagtilbudet skal bidra til at elevene får jobbe med fag de er interessert i, og som gir et godt utgangspunkt for videre studier og arbeid. Programfagene gir bredde og mangfold i utdannelsen. Det er et supplement som mulighet til å videreutvikle en interesse, og åpner for flere utdannings- og jobbvalg senere i livet. De er en viktig del av skoletilbudet, og det er alvorlig når Arbeiderpartiet og Senterpartiet forbyr skoleledere å levere et best mulig tilbud på dette området.

En god og tilpasset utdanning for alle unge er det viktigste midlet til å jevne ut forskjeller og gi alle likeverdige muligheter i livet. Elever har forskjellige interesser, forutsetninger og evner. Derfor fokuserer Høyre på å bygge en skole som alltid tar utgangspunkt i elevenes behov, og tilpasser skolen og studietilbudet etter dette behovet. Dessverre virker det som Arbeiderpartiet og Senterpartiet i stedet ønsker at elevene skal tilpasses skolen.

Hans Olav Sundfør, Lillehammer, og Vegard Riseng, Nord-Aurdal, Stortingskandidater for Høyre i Oppland