Gå til sidens hovedinnhold

Ap og Sp ønsker desentralisert tannhelsetilbud i Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Innlandet fylkesting fattet i juni 2020 følgende enstemmige vedtak: «Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å få framlagt en helhetlig gjennomgang av tannklinikkstrukturen i Innlandet. Opprettelse av biklinikk under TKØ lokalisert til kompetansemiljøet i Elverum bør også vurderes i denne saken.»

Forslag til vedtak ble framsatt i fylkestingsmøte i forbindelse med en sak angående lokalisering av tannklinikk på Åkershagan i Stange og diskusjon om mulig samlokalisering med tannklinikk i Hamar. Åkershagan ligger helt inn til kommunegrensa mot Hamar.

Ap og Sp sin tilslutning til forslaget framsatt i fylkestinget var ut fra et generelt behov for å få en oversikt over klinikkstrukturen i Innlandet hvor det er ulike løsninger og avstander til nærmeste klinikk, samt utredning om etablering av en eventuell biklinikk under TKØ (Tannhelsetjenestens kompetansesenter øst, med hovedbase i Oslo).

I etterkant av vedtaket har det fra administrasjonens side kommet et forslag om en større strukturendring som reduserer dagens 41 klinikker til kun 27, utfra begrunnelser om høy turnover, sviktende rekruttering og behov for større fagmiljøer. Forslag om en så omfattende strukturendring skaper naturlig nok reaksjoner.

Ap og Sp ønsker å avvente saken fra fylkeskommunedirektøren, og har ikke gitt aksept for en større strukturrasjonalisering av fylkeskommunens tannklinikker. Innlandet fylkeskommune har i dag 41 tannklinikker, og hovedprinsippet framover bør være at det så langt som mulig skal være en klinikk i alle kommuner. Dette er viktig for å ha et godt og nært tjenestetilbud og for å opprettholde befolkningens tannhelse som er helt på topp i landssammenheng.

Mari Gjestvang (Sp) og Even Eriksen (Ap), leder og nestleder for Utvalg for utdanning Innlandet fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune