Ap vil ha byggegrense i Øyerfjellet

Øyer Ap vil trekke en klar utbyggingsgrense i fjellet. (Arkivfoto)

Øyer Ap vil trekke en klar utbyggingsgrense i fjellet. (Arkivfoto) Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Enten det er til næringsformål eller rekreasjon, er Øyerfjellet like attraktivt året rundt. Utbyggere vil gjerne ta i bruk nye areal stadig lenger innover. Andre synes at nok er nok, og at videre utbygging må stoppe.

Den vanlige turgåer sommer og vinter ønsker å bruke fjellet langs stier og skiløyper. Det er ikke sirkus og tivoliattraksjoner hun og han er ute etter. Hvis vi ukritisk bare bygger videre, vil det som er attraktivt for gjesten som besøker Øyer plutselig ikke være der lenger. Det er spesielt området som ligger i kommunedelplanen for Øyer Sør som er utsatt. For den som ikke er lokalkjent, så er det i dette området bl.a. Hafjellanlegget og Ilsetra ligger.

I programarbeidet for perioden 2019–2023 brukt Øyer Arbeiderparti mye tid på dette spørsmålet. Vi brukte bl.a. FNs bærekraftsmål som rettesnor. I programmet står det nå veldig konkret hvor vi mener utbyggingsgrensa bør gå. Det er fra sti/løype på oversida av fritidsbebyggelsen på Liesetra, langs vegen på nordøstsida av Hauganfeltet fram til der vegen ender ved Blæsterfalla i Mosåa, videre langs Pellelinja fram til Rendalslinja, langs nord og nedsida av Nysetra og langs Nysetervegen fram til Hundersetervegen. Det betyr i praksis at utbygginga ikke skal lenger inn enn der den stopper i dag, og Nysetra skal ikke røres.

Etter at programmet var vedtatt og ferdig trykket, har det i løpet av sommeren kommet til ny kunnskap som underbygger at det er riktig å slutte med ukritisk forbruk av areal. Det er ikke slik at klimagassutslipp er eneste trussel.

I mai la FNs naturpanel fram en rapport om artsmangfoldet i verden. Av 8 millioner arter står 1 million i fare for å bli utryddet. Over 2000 av disse holder til i Norge. Den viktigste årsaken til at det er slik er endret arealbruk. Områdene der artene skal oppholde seg blir borte. 29. juli kom rapporten som fortalte at verden hadde brukt opp alle fornybare ressurser som kan brukes i 2019. 8. august la FNs klimapanel fram en ny rapport om hvordan landbruk og arealbruk påvirker klimaendringene. Påvirkningen er større enn gjennom klimagassutslipp.

Noen vil si at det vi kan gjøre lokalt er så lite at det har ingen virkning. Det holder ikke. Hvis alle, over alt, sier det samme, vil det ikke skje noe som helst. Alle må begynne med seg selv og alle må bidra. Gro Harlem Brundtlands utsagn om at «alt henger sammen med alt» gjelder fortsatt. Vi skal også se til alle ungdommene i alle land som har engasjert seg i klimakampen gjennom det siste året og som skal skape framtida.

Øyer Arbeiderparti har gjennom siste periode vært et styringsdyktig parti. Alle som vil at fjellet skal være en attraktiv ressurs også i framtida, oppfordres til å bruke stemmeseddelen for å gi Arbeiderpartiet fornyet tillit.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags