I sommer var Lillehammer kirke åpen for besøkende hver dag i tiden 19.juni – 20.august kl.12-16, og bemannet med frivillige kirkeverter. Pilegrimsledene fra vestsiden og østsiden møtes ved Lillehammer kirke, og åpningstidene er tilpasset når det er behov for å ha kirken åpen. I Søre Ål er det lagd koselig rasteplass for pilegrimer, med stempel tilgjengelig.

Tanken er at kirken skal være åpen og tilgjengelig både for pilegrimer, turister og lokalbefolkningen sommerstid, noe som alle menighetene i Lillehammer samarbeider om. Dette ble mulig takket være 22 frivillige som ivaretok 63 vakter og stilte opp på en fantastisk måte. Vi ønsker å tilby et rom for stillhet og refleksjon. Vi har sett at besøkende ønsker å vandre rundt i kirken og reflektere over rommets inventar, utsmykning og arkitektur. Andre ønsker å sette seg ned i stillhet eller tenne lys.

2605 personer besøkte Åpen kirke i sommer, og da er ikke gudstjenester, konserter eller andre seremonier regnet med. Dette viser at det er behov for åpen kirke, og tilbudet blir satt stor pris på. Det er registrert besøkende fra så og si hele verden. Det har vært flest turister som har besøkt kirken, men også mange pilegrimer og lokalbefolkning har benyttet tilbudet.

I juli fikk Åpen kirke besøk av Seyran Ates, kvinnelig Imam, jurist, aktivist fra Berlin, som gikk pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim for menneskerettigheter og fred. Alltid beskyttet av sikkerhetsvakter pga drapstrusler. Hennes dokumentarfilm ble vist på Nansen fredssenter samme kveld og hun deltok i dialog med fremmøtte i etterkant.

Tord Buggeland lagde i 2022 et flott informasjonshefte om Lillehammer kirke, som har fått svært

gode tilbakemeldinger. Sidsel Brodtkorp har oversatt deler av den til tysk, og Paul Davison har oversatt til engelsk. Vi er takknemlig for at denne kunnskap og informasjon gjøres tilgjengelig for flere.

Tusen hjertelig takk for den flotte innsatsen dere frivillige bidrar med! Takk for denne sommeren til alle besøkende - vi sees igjen neste år!