Det er foreløpig ikke kunngjort en dato for når appen vil være klar, men den vil bli lansert om ikke altfor lenge, kunngjorde Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag. Fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen håper den vil bli tilgjengelig for nedlasting i løpet av uka.

– Det er ikke teknologien det står på. Vi vil gjerne se dette i sammenheng med testkapasitet, sier Knudsen til NTB.

Det er ifølge Knudsen ikke satt noe konkret mål på hva testkapasiteten bør ligge på før appen kan tas i bruk. Informasjon som legges inn, gjelder om man er smittet av koronaviruset og dermed kan smitte andre. Det blir ikke lagret data om man har hatt viruset, men er frisk igjen.

Tester i to kommuner

Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset.

De som har lastet ned appen, vil bli varslet hvis man har oppholdt seg nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter med en som er smittet.

Folkehelseinstituttet skal teste ut bruken i to kommuner først. De vil bruke en ukes tid på å se på hvordan smittesporing og varslingen fungerer før det innføres i hele landet. Blant annet vil de se på hvilke ord som skal brukes, når noen får melding om at de kan ha vært utsatt for koronasmitte.

Testkommuner er ennå ikke plukket ut, men flere aktuelle kandidater er kontaktet.

Ryddet opp i svakheter

I begynnelsen av april ble det nedsatt en ekspertgruppe for å vurdere appen og se på risiko- og sårbarhetsaspekter. Gruppen leverte sin rapport noen dager senere med flere innsigelser.

Utviklerselskapet Simula og FHI sier flere av tiltakene som ble anbefalt, nå er innført. Dermed er det forsvarlig å lansere appen, mener Knudsen.

Simula har tatt hensyn til tekniske innspill og sier de fleste og viktigste svakhetene som ble påpekt, er endret i versjonen som skal rulles ut.

– Senere sikkerhetsoppdateringer vil på sedvanlig vis rette opp ytterligere svakheter etter hvert som de blir påpekt, sier Knudsen.

Mangler kryptering på telefonen

Flere IT-selskaper har bistått med å teste om det er mulig å bryte seg inn i datasystemene (hacking). Det er gjort forbedringer for å styrke løsninger og sørge for at data er mest mulig nedlåst.

Det pågår også et arbeid for å bestemme hvilke regler som skal gjelde for sikkerhet og kapasitet i løsningen. Disse er basert på reelle trusselscenarioer, som for eksempel innsidetrusler.

Et hovedfunn hos ekspertutvalget var at det manglet kryptering på den enkelte brukers mobiltelefon, noe som ville gjøre det mulig å manipulere data.

Folkehelseinstituttet har som mål at appen bør lastes ned av 60 prosent av norske mobiltelefonbrukere.

– Jo flere som laster ned, desto bedre er det, sier Knudsen, men legger til at appen vil gi myndighetene nyttig informasjon selv om man ikke når dette målet.