I GD 18. februar forteller Lise Pettersen om hvordan hun er avvist av Lillehammer kommune i.f.m. med utlyst stilling som sykepleier i hjemmetjenesten. Det hun forteller om uttalelser og det som Lillehammer kommune angir som årsak til avvising av søknaden, er oppsiktsvekkende og skremmende.

Lise Pettersen forteller at hun fra tidligere har 11 års praksis fra kommunehelsetjenesten i Lillehammer kommune. Hun sa opp sin stilling etter at hun, sammen med kolleger, ga muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på ting som ikke fungerte i. forbindelse med den mye omdiskuterte omorganisering av hjemmetjenesten i 2018.

Som sykepleier med videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i eldreomsorg og demens, ønsket hun seg nå tilbake, -også fordi, som hun sier; "hjemmetjenesten står hennes hjerte nært."

Man kan lure på hva som er kommunens intensjon med avvisning av hennes søknad, og om det er en disiplinær reaksjon p.g.a at hun tidligere sa opp og for å gi et signal til andre. For man skal være modig, skjønner jeg, for å tørre å si ifra.

Lillehammer kommune har tidligere gitt uttrykk for vanskeligheter med å rekruttere fagutdannede personer. Da må man jo begynne å lure når de ikke ønsker å ansette en såpass kvalifisert person til nettopp de pasientgrupper det er snakk om. Man skulle nesten tro at vi lever i et diktatur.

Eli Solberg, Lillehammer