Det er en gledelig interesse for norsk landbrukspolitikk. For oss som er bønder er det viktig at landbrukspolitikken er en politikk for fremtiden. Den må ha klare mål, gode økonomiske rammer, og legge til rette for bruk av ny teknologi.

Landbruket har alltid vært i endring, og det er en god ting. Det fører til at bønder – som alle andre – får større valgfrihet, høyere levestandard og flere muligheter. Det gir også mulighet for bedre dyrevelferd og bedre mat. Svært mange bønder satser på fremtidsrettet jordbruk, og det skal vi være glade for.

Norsk landbruk produserer trygg mat med god kvalitet. I Norge har vi god kontroll på sykdommer, medisinbruk og produksjonsforhold. Dette er goder som det er viktig å utvikle og verdt å betale for. En vesentlig del av maten vi spiser bør dyrkes og produseres i Norge for å ivareta forsyningssikkerheten. Vi skal også ta vare på de vakre kulturlandskapene som landbruket skaper. Kulturlandskap gir livskvalitet for svært mange mennesker hver dag. For meg personlig er synet av bølgende nyskutte byggåkre et av årets høydepunkter.

Setergrender og seterdrift er en viktig del av norsk kultur og gir mat med unik kvalitet. Norskprodusert mat har jevnt høy kvalitet. Det er også utviklet nisjeprodukter med særegne kvaliteter, og det er trolig et marked for langt flere slike produkter.

Norge har kaldere klima, vanskeligere grunnforhold og høyere kostnadsnivå enn land vi ellers konkurrerer mot. Jordbruk i Norge med fornuftig lønn og arbeidsforhold forutsetter derfor økonomisk støtte. Hver enkelt bonde må ta ansvar for egne valg, men bønder kan ikke trylle, og kan ikke gjøre jordbruk i Norge lønnsomt uten støtte i en eller annen form. Når vi ønsker å ha stor jordbruksproduksjon i Norge, må vi være villig til å bruke penger på det.

Arbeid og investering i landbruket må gi samme inntektsmulighet som i andre næringer. Bønders inntekt per årsverk har økt med over 25% (nominelt 50%) mens Høyre har sittet i regjering, og den har økt mer enn for andre grupper. Men utgangspunktet da vi overtok, var lavt. Økningen kom som følge av at vi la om flere støtteordninger. Det gav investeringsvilje og god lønnsomhet for fremtidsrettet satsing. De siste årene har dessverre kostnadsøkning på spesielt gjødsel, strøm og maskiner spist opp den videre økningen. Det er helt nødvendig at produksjonsstøtten fremover også tar hensyn til det nye økte kostnadsnivået, slik at det fortsatt blir lønnsomt å satse.

Landbrukspolitikken må legge til rette for at teknologiske nyvinninger kan utvikles og tas i bruk. Omleggingen til løsdriftfjøs og melkerobot gir bedre dyrevelferd og en mer normal arbeidshverdag for melkebønder. I dag kan vi utnytte vekstsesongen bedre fordi moderne maskiner kan så og høste korn langt raskere enn for noen tiår siden. Presis GPS-styring av gjødsling og sprøyting reduserer bruken av sprøytemidler og kunstgjødsel. Fremover ligger det store muligheter i roboter i grønnsakproduksjon – både på friland og innendørs. Disse endringene gir muligheter. Opplands sterke teknologi- og jordbruksmiljøer er en nasjonal ressurs og kan bli et viktig vekstområde. Dette kan realiseres gjennom regjeringens katapultsatsing.

Høyre vil jobbe for et landbruk med gode og forutsigbare rammer, der økonomi og målsettinger henger tett sammen. Bønder må kunne ta i bruk ny teknologi og organisere seg optimalt for å skape mer av de verdiene samfunnet ønsker.

Hans Olav Sundfør, Stortingskandidat nr 2 for Høyre i Oppland, Lillehammer