Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidernes internasjonale kampdag

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag er det arbeidernes internasjonale kampdag. Og det er dessverre veldig tydelig at den fortsatt trengs. Vi ser økende barnefattigdom og økte forskjeller. De med vedvarende lav inntekt blir stadig flere, og mange av dem må også gå på sosialen, og nå er over 200 000 arbeidsledige i Norge – det er dessverre historisk høyt. Av dem går 842 personer helt eller delvis ledige i Lillehammer. Det er enkeltpersoner og familier som mister trygghet, fellesskap og inntekt. Det er de vi skal kjempe for!

For folks mulighet til arbeid er politikk. Det betyr noe hvem som sitter med styringa. For det er ikke bare økte forskjeller og færre i arbeid på grunn av pandemien. Kurvene har lenge gått i feil retning. Under denne regjeringa kuttes det stadig i vår felles velferd, som går til skattekutt til de rikeste. Dette er fellesskapets penger som vi i Arbeiderpartiet mener burde gått til å kutte klimautslitt, skape nye jobber og til å vise internasjonal solidaritet. Dette er fellesskapets penger vi mener burde blitt brukt til å styrke vårt felles sikkerhetsnett.

Det er i stor grad arbeiderbevegelsens arv som er grunnen til at vi håndterer pandemien. Den arven vil vi fortsette å bygge på. Vi vil styrke fellesskapet, trygge jobber og vise internasjonal solidaritet. Vi vil at alle skal ha like muligheter og skal få kunne bidra i et inkluderende samfunn. Da trenger vi en trygg og god velferdsstat, ikke en nedbygging og fragmentering av den. Vi trenger gode fellesskapsløsninger, ikke en løsning for de med penger og en annen for de uten. La oss sammen jobbe for en bedre og mer bærekraftig morgendag!

På vegne av Lillehammer Arbeiderparti vil vi gratulerer med dagen!

Ane Tosterud Holte og Merethe Kjellberg, leder og gruppeleder i Lillehammer Arbeiderparti, Lillehammer