Sjukehussaken har pågått i over 20 år. Det er skrevet tusenvis av sider med utredninger og rapporter. Flere millioner offentlige helsekroner er brukt i utallige omganger på rapporter og utredninger. Det har vært en prosess som er svært krevende, konfliktfylt og utmattende. Nå har saken vært til endelig behandling i Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og nå sist hos helseministeren. Pasienter, representanter for brukerne og ansatte kunne også endelig konstatere at myndigheter og sykehusstyrer hadde klart å lande på en omforent løsning for framtidig utvikling av sykehustjenester i Innlandet.

Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat har stilt seg bak den vedtatte modellen med akuttsykehus på Lillehammer, hovedsykehus i Moelv og elektivt sykehus i Elverum. Denne saken handler om framtidas sykehustilbud, og det står om 6000 arbeidsplasser i vårt nærområde – 4500 i Moelv og 1500 i Lillehammer. Arbeiderpartiet står samlet bak den løsningen som nå er valgt. Vi har årsmøtevedtak fra 2019 på nytt sykehus i Moelv. Etter at styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, i vår skapte tvil om hvor han mener Mjøsbrua ligger, og ville vurdere Brumunddal som alternativ, presiserte styret i Innlandet AP, igjen med representanter fra både Oppland og Hedmark, at «ved Mjøsbrua» betyr at det ikke skal ligge lenger sør enn Moelv. Vårt og andres politiske press var trolig sterkt medvirkende til at Gjedrem brukte sin dobbeltstemme for at styret i helseforetaket anbefalte helseminister Høie å gå videre med nytt sykehus på Moelv.

Det var ro rundt sykehussaken helt til partileder og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum uttalte at han vil bygge nytt sykehus på Hamar – stikk i strid med vedtaket som er fatta. I Østlendingen er dette omtalt seinest i dag under overskriften «Vedum og Busterud i tospann for å knuse Moelv-vedtaket». Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe har også kommet med uttalelser som sår tvil om sjukehusvedtaket. Til GD har Toppe tidligere sagt «Bare overse dette vedtaket.»

Jeg var nylig på besøk hos AMK-sentralen på Gjøvik. Der var fagfolkene helt tydelige på at en omkamp er uklokt og at den vedtatte løsningen bør realiseres. I dag brukes nemlig mye av ambulansekapasiteten på pasienttransport mellom sykehusene. Dersom vi får et komplett hovedsykehus, kan denne kapasiteten frigjøres til bedre ambulanseberedskap i distriktene. For to dager siden besøkte jeg nye Lesja Helsehus. Et av hovedbudskapene herfra var viktigheten av nettopp god ambulanseberedskap. I tillegg er det viktig med satsing på lokal medisinsk senter på Otta (LMS). En null-løsning med nytt sykehus på Hamar vil binde opp store ressurser i Mjøs-området slik at det blir mindre til ambulanse og LMS. Null-alternativet med nytt sykehus på Hamar vil derfor gi et dårligere tilbud til pasientene i både byene og distriktene i Oppland. Sykehustjenestene vil sentraliseres bort fra oss, og det blir mindre ressurser til utvikling av LMS og ambulanseberedskap.

Oppsummert vil en omkamp etter alle solemerker forskyve helsetilbud og tusenvis av arbeidsplasser lenger unna. Arbeiderpartiet er derfor det åpenbare og trygge valget for dem som vil sikre et moderne sykehustilbud med akuttsykehus Lillehammer, nytt hovedsykehus i Moelv og mer ressurser til ambulanseberedskap og LMS i distriktene.

Anders Brabrand, Lillehammer, stortingskandidat Ap