Vi er vitne til en pussig forestilling i disse dager. Arbeiderpartiet går inn i valgkampen og profilerer seg som forkjempere for jernbane og dobbeltsporet InterCity fram til Lillehammer. Det kan de fleste partiene i Innlandet være enige i. Samtidig går de inn for utbygging av en overdimensjonert E6 forbi Lillehammer som går parallelt med jernbanen fra Oslo til Trondheim.

I Lillehammer er det angivelig besluttet i Aps kommunestyregruppe å gå videre med reguleringsplanen for vestsidealternativet, som til alt overmål går gjennom Lågendeltaet naturreservat som har lovens strengeste vern. Selv AUF vil gå inn for reguleringsplanen som legges frem i disse dager, med den begrunnelse at vi da får innflytelse til å gjøre de mest miljøvennlige tiltakene for ny vei. Et slikt resonnement framstår som et selvbedrag, og helt virkelighetsfjernt. Traseen slik den planlegges nå, er per definisjon miljøfiendtlig – noe annet blir rene retoriske krumspring. En stor motorvei blir ikke en mindre belastning for miljøet av at den ligger ved siden av dobbeltsporet jernbane.

Kan Ap svare ut dobbeltkommunikasjonen for ambisjonene omkring bærekraftig jernbane og samtidig miljøfiendtlig motorvei? Kunne kanskje Ap heller bli med på at milliardene som planlegges til en motorvei vi ikke trenger, kan brukes til forbedring av eksisterende vei, oppgradering av fylkesveier og riksveier, og samtidig bidra til å bygge ut et jernbanetilbud som kler tiden vi lever i?

Karina Ødegård og Ingvild Christensen, hhv 1. og 2. stortingskandidat for MDG Oppland valgkrets