Arbeidet med flomsikring sinkes av konflikter

Langsomt: Flomsikringen går for seint. Planarbeidet tar for lang til, og konfliktene er for mange.

Langsomt: Flomsikringen går for seint. Planarbeidet tar for lang til, og konfliktene er for mange.

DEL

gd mener 
Kommunal kriseledelse kan trekke pusten. Kombinert med nasjonale tiltak, har lokal smittevernhåndtering stabilisert situasjonen. Antall nye smittetilfeller og sykehusinnleggelser ligger på hva vi kan kalle et stabilt, lavt nivå.

Situasjonen er tilsynelatende under kontroll, samtidig som vi nå er på veg over i en fase der det må letes etter muligheter for å normalisere tilstanden på noen samfunnsområder.

Midt oppe i denne krevende situasjonen får kommuale kriseledere nye utfordringer i fanget. Tirsdag kommer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med en rapport som dokumenterer hvor store vannmengder som akkurat nå ligger lagret i form av snø i fjellet. Snømengdene får direktotaret til å vifte med det oransje flagget. Det betyr beredskap på nest høyeste nivå, og at det er fare for ødeleggende vårflommer.

Kommunnene vet hva som gjelder. Erfaringene fra de store flommene fra 1995 og fram til i dag er omsatt i gode beredskapsplaner. Omfattende kartlegginger skal gjøre lokale myndigheter i stand til raskt å iverksette tiltak som begrenser de skader som rask snøsmelting og snøsmelting i kombinasjon med mer nedbør, kan medføre.

Enkelte utsatte områder beskyttes av flomdempende tiltak. Andre steder, som på Otta, er arbeidet med flomsikring på etterskudd. Det samme gjelder på for mange steder.

Planprosesser går sakte. Tempoet i arbeidet som skal gjøre utsatte områder tryggere, tynges av konflikter. I Gudbrandsdalen møter kommuner som vil gjennomføre forebyggende tiltak, motstand fra statlige og regionale myndigheter. NVE sitt varsel om fare for flom på oransje nivå, kan bety at vi nok en gang må bruke enorme beløp på opprydding og utbedring, fordi myndigheter som trekker i ulike retninger, gjør sikring umulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags