Gå til sidens hovedinnhold

Svak nedgang i arbeidsledigheten

Artikkelen er over 4 år gammel

Justert for sesongvariasjoner var det 118.000 arbeidsløse i Norge totalt i juni. Det utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng fra mars, viser tall fra SSB.

Ifølge AKU-tallene gikk det sesongjusterte tallet på sysselsatte ned med 2.000 personer fra mars til juni. Denne nedgangen er klart innenfor feilmarginen, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Tallene for mars er et gjennomsnitt for perioden februar-april, mens juni-tallene er for perioden mai-juli. Nedgangen i den sesongjusterte arbeidsledigheten er på 5.000 personer.

Arbeidsledigheten nådde en topp i juli 2016, da de sesongjusterte tallene var på 5 prosent. Siden da har hovedtrenden gått nedover.

SSB regner personer uten inntektsgivende arbeid som i løpet av de siste fire ukene har forsøkt å skaffe seg lønnet arbeid som arbeidsledige.