Pandemien har endret arbeidshverdagen vår. Kontoret har langt på vei blitt en møteplass fremfor et sted man må være for å få jobben gjort. Det er nærliggende å tro at kontoret er noe mange av oss tar med oss fremover, og det er noe Lillehammer og Gudbrandsdalen kan og bør utnytte.

Mange har hatt hjemmekontor i over ett år. Men det vi har sett er at «hjemme» ikke nødvendigvis er hjemme. Det har blitt av mindre betydning hvor jobben gjøres, og mange av oss har jobbet fra hytta. Den «ordinære» kontorjobben, akkurat som remote jobber, kan også gjøres fra såkalte co-workingsmiljøer og kontorfellesskap. Workations har blitt et etablert og akseptert begrep, og vi drømmer oss bort til en kontorplass som kan kombineres med spektakulær natur, gode opplevelser eller nærhet til familie.

I Normann-utvalgets demografiutredning, som ble overlevert 4. desember 2020 til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, vises det til at for veldig mange typer jobber blir det framover slik at jobben blir med dit folk vil bo - og ikke omvendt.

Er regionen vår posisjonert for å tiltrekke seg dagens og morgendagens stedsuavhengige arbeidstakere og arbeidsskapere? Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å ta et felles krafttak på denne fronten.

Lillehammer og Gudbrandsdalen har allerede flere kontorfellesskap. Noen etablerte, som Hub LHMR, Fabrikken, Innovasjonssenteret i Ringebu og BETA i Vågå, og flere som enten er litt «under radaren» eller i startfasen. Vi trenger alle disse arenaene, vi må kommunisere at de eksisterer, og vi må legge til rette for at de tas i bruk. Vi må fortelle hvorfor det er gunstig å ta med seg kontoret til vår region, og ta på alvor hva det vil kreve av oss å tilrettelegge for best mulig kontormiljø «on the go og on demand». Noe av det viktigste fremover blir å kunne jobbe effektivt der man er når man jobber - uansett når og hvor det måtte være.

Drop-in tilgang on demand mot en liten transaksjon, enkel 24/7 tilgang via mobil, behagelige arbeidsplasser og forbilledlig god infrastruktur. Ikke minst; hvilke nye forretningsmodeller kan lokalt næringsliv finne ved å koble seg opp mot disse miljøene? Skiprepping mens du har styremøte på Teams? Muligheter for lokale aktører til å synliggjøre produkter, varer og lokale tjenester i miljøene? QR-shopping av mat og drikke som kan leveres til lokalet slik at man sparer tid? Miljøvennlige og sømløse transportmuligheter til og fra disse hub’ene?

Endringen i arbeidshverdagen skjer nå, ikke i framtida, og regionen vår har en mulighet til å konseptualisere rundt de co-workingsmiljøene vi har. Det handler om innovasjon og næringsutvikling. Det handler om å være et godt vertskap. Det handler om bolyst og tilhørighet. Nytenkende, inkluderende og samskapende miljøer kan bli spydspisser i å bygge regionens attraktivitet som både bo, arbeids- og besøksregion fremover. La oss gripe muligheten nå i 2021. Hvem er med?

Young Professionals i Lillehammer & Gudbrandsdalen:

Silje Owrenn - digital forretningsutvikler, Lillehammer-regionen Vekst
Birgitte Bay - daglig leder, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening
Christoffer Biong - prosjektmedarbeider, Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
Hanne Maren Kristensen - prosjektleder, Skåppå
Amund Grytting, gründer av Young Sustainable Impact