Innlands-regionen står i akutt fare for å miste viktige arbeidsplasser som et direkte resultat av de galopperende prisene på drivstoff. 1 av 3 maskinentreprenører frykter de må gå til permitteringer om ikke Regjeringen umiddelbart setter ned avgiftene på diesel.

De ekstreme drivstoffprisene rammer alle. Mennesker med lave og normale inntekter får en dyrere og vanskeligere hverdag. Samtidig ser vi nå at stadig flere bedrifter er i ferd med å havne i en likviditetskrise.

Maskinentreprenørenes Forening (MEF) representerer 2300 bedrifter med mer enn 40.000 ansatte i hele Norge. Vi har spurt hvordan økningen i dieselprisene påvirker deres nære framtid. Svarene er nedslående. 33 prosent av alle maskinentreprenørene i Innlandet er redd de må si nei til nye oppdrag, permittere eller i verste fall si opp ansatte om situasjonen vedvarer. Seks prosent av bedriftene kjenner allerede på en reell konkursfare.

Maskinentreprenørene en del av norske lokalsamfunns ryggrad. Det er en viktig arbeidsplass som skaper verdier og skatteinntekter. Det er mennesker og maskiner som sørger for å bygge og vedlikeholde veier, utbedre tomter, legge rør og annen vital virksomhet for at samfunnets infrastruktur skal fungere.

Felles for alt de gjør er at de er store forbrukere av diesel. Med priser nær det dobbelte av hva de var for kort tid siden, sier det seg selv at faren for opphør eller redusert virksomhet er betydelig.

Derfor er prisgaloppen på kort sikt en trussel mot lokale arbeidsplasser og på lang sikt mot en hel næring som er ryggraden i norske lokalsamfunn. Små, sunne bedrifter som var lønnsomme og skapte lokale arbeidsplasser for få måneder siden, står i akutt fare for å velte over ende.

Samtidig blir staten, i hvert fall på kort sikt, rikere av den samme krisen. Enorme ekstrainntekter fra salg av olje, gass og elektrisitet renner inn. Deler av disse ekstrainntektene må brukes til å hjelpe de hardest rammede næringene umiddelbart. Norge har råd til å gi milliardbeløp til krigens ofre i Ukraina - samtidig som vi forebygger et konkursras i norske lokalsamfunn.

Vi ber derfor om at alle politikere med ståsted Innlandet – i kommuner, fylker og på Stortinget – setter inn all tyngde i å forhindre tap av hundrevis av arbeidsplasser i regionen. Vi ber om at det jobbes for at Stortinget snarest vedtar en krisepakke for norske transport- og entreprenørbedrifter:

• Midlertidig fjerning av veibruksavgiftene på diesel inntil krisen er over og markedet har stabilisert seg.

• Innføring av kompensasjonsordning for transport- og entreprenørbedrifter innen rammene av EUs energiskattedirektiv – «Professional diesel», og etter mønster fra ordningen slik den fungerer i 8 EU-land og slik den er i ferd med å bli innført i Finland.

• Som er alternativ til innføring av «Professional Diesel» kan CO2 avgiften på diesel midlertidig fjernes for denne delen av næringslivet – inntil krisen er over og markedet har stabilisert seg.

• Vurder i tillegg en kompensasjonsordning etter mønster fra koronapakkene

Vi blir dypt bekymret når vi hører politikere som sier de vil se an utviklingen. Lokale bedrifter blør i disse dager og trenger umiddelbart hjelp for å stå gjennom krisen.

Julie Brodkorb, administrerende direktør MEF
Leiv Peter Blakstad, distriktssjef MEF Innlandet