Ringebu Arbeiderparti hadde nominasjonsmøte mandag kveld. Ordfører for Ringebu de to siste periodene, Arne Fossmo, er på nytt partiets ordførerkandidat. Sittende varaordfører Kristin Teigen har sagt ja til å stille på nytt som partiets varaordførerkandidat.

– Jeg var i tenkeboksen veldig lenge, sier Fossmo. At Teigen vil stille som varaordfører igjen, hadde betydning. Samtidig peker han på at mye er ugjort.

– Derfor har jeg sagt ja til å stille for en ny periode.

Da Fossmo ble intervjuet av GD før valget i 2019 sa han at fire år som ordfører var for lite, men at åtte år var nok.

– Det er fornuftig med utskiftinger, uttalte han.

E6 fikk han på andre tanker

Hva har fått deg på andre tanker?

– E6-saken. Det er det som driver meg, og det er derfor jeg har lyst til å fortsette. Vi har en stor prosess med å få E6 bygd gjennom Ringebu. Det er en viktig sak for oss. Det er hovedårsaken. Derfor ønsker jeg å være ordfører i fire nye år. Men det blir de fire siste.

Har du tro på å få realisert E6-utbygging?

– Nå skal saken opp i planutvalget onsdag. Vi går inn for tunnel-alternativet Vi holder tak planprosessen. Hvor fort det skjer, må Nye Veier svare på. I Ringebu fatter vi de vedtakene vi skal. Vi forventer et vedtak i 2023 og i beste fall byggestart i 2024. Det er viktig for oss å være med helt ut, så vi får vedtatt de planene vi skal.

Fossmo peker på at det også skjer mye ellers i Ringebu. Saker han ønsker å drive videre, som næringsutvikling og utviklingen av sentrumsnære leiligheter.

– Det har vært en enestående utvikling av Frya Næringspark. Utviklingen her har skjedd mye raskere enn vi hadde trodd. Vi trenger nye arealer. Nå har vi snart ikke igjen en kvadratmeter. Samtidig er det viktig å fortsette næringsutviklingen både i Ringebu og på Fåvang.

To tunge år

Fossmo ble med i kommunepolitikken i Ringebu i 1999. I 2015 ble han partiets ordførerkandidat og Ringebu Ap fikk en oppslutning på 48,8 prosent ved valget. I 2019 stilte han til gjenvalg og partiet fikk over 50 prosent av stemmene. Partiet har i dag 11 av 21 representanter i kommunestyret.

Han var svært overrasket da han ble valgt som ordfører i 2015. Og sier selv at han ikke var forberedt.

– Jeg var ikke den som var mest beredt til denne jobben. Jeg brukte lang tid på å sette meg inn i dette og må innrømme at jeg hadde to tunge år. Hadde jeg visst det hadde jeg aldri stilt som ordfører. Det var så mye å sette seg inn i, og alle passer på meg fra alle kanter. Det har vært tøft. Ikke minst det at alle hadde en mening om hva jeg skulle gjøre. Men det har gått seg til. Jeg trives i jobben nå.

Fossmo sier at den stor kontaktflaten han har i kommunen har vært utfordrende, men sier samtidig at han er glad for kontakten.

– Mange tar kontakt og spiller inn saker og gir tilbakemeldinger både når de er fornøyde og ikke fornøyd. Signalene jeg får fra folk i kommunen stimulerer også til å fortsette. Som ordfører er du folkets ombudsmann.

Åpen for samarbeid

Sjansene dine for å få fortsette som ordfører mener du?

– Det er vanskelig å si. Vi har hatt stor og god oppslutning de to siste periodene. Vi har vært heldige og folk har hatt tillit til oss gjennom to perioder. Jeg er kanskje ikke den som er mest partipolitiker. Jeg er glad for Ap, men prøver å gjøre det som er best for kommunen, ut i fra det jeg mener er riktig. Det er mitt fokus, sier Fossmo.

Han peker på at det har vært lite politisk støy i kommunen og at det har vært et godt samarbeid med de andre partiene.

– Jeg har vært åpen for samarbeid og tror det er løsningen. Jeg tror det blir viktig og nødvendig å samarbeide med andre for å få flertall. Jeg er åpen for samarbeid med alle partier i kommunen og mener det er veien å gå framfor å bruke den partipolitiske makta.