Gå til sidens hovedinnhold

Arven fra kristendommen og humanismen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et svar på Human-Etisk Forbund i Opplands innlegg i GD om mangfoldig kulturarv, framhever Ole Jens Hovda (05.10.21) at humanismen er en felles eiendom, og at humanismen brøt gjennom i en kristen kultur. Han spør også om vi (alle) er klar over kristendommens påvirkning og om humanismen er sekulær.

Vi er klar over og anerkjenner at kristendommen i vårt samfunn har hatt positive virkninger, slik som helsevesen og skole. Tilknytning til religion, i dette tilfellet kristendommen, er også viktig for mange mennesker.

Kristendommens innføring i Norge, ved bl.a. Olav Trygvasson og Olav Haraldsson har mange kilder. Både Snorre Sturlasson og senere historikere har beskrevet kristningen som til dels ganske så brutal. De som ikke frivillig lot seg overtale til å tilslutte seg den nye troen kunne risikere både inndragning av eiendom, fangenskap, tortur og drap. Påstanden om at «Kristendommen vant terreng fordi den er som den er. Det var ikke tvang som ga oss den.» er derfor i høy grad diskutabel. Dale-Gudbrand og andre gudbrandsdøler opplevde neppe Olav Haraldssons kristningsferd som spesielt mild og vennligsinnet.

Humanismen har både religiøse og sekulære røtter, vi kan dermed være enige om at humanismen er felles eiendom. Human-Etisk Forbund prøver dermed ikke å ta hevd på humanismebegrepet, men framhever at humanisme som ikke-religiøst livssyn i Norge i sterk grad er knyttet til Human-Etisk Forbund. Vi anerkjenner selvfølgelig også Nansenskolen og dens humanistiske virksomhet. Vår Innlandets Humanistpris ble for noen år siden gitt til en av skolens medarbeidere for mangeårig dialogarbeid på tvers av livssyn.

Vårt hovedpoeng er at kulturarv har både religiøse og andre kilder, både materielle og immaterielle som ulike folkelige bevegelsers kamp for rettigheter. Dette gjør at kulturarven nettopp blir mangfoldig.

Tore Nyeggen og Astrid Råbakk, leder og nestleder i Human-Etisk Forbund i Oppland