Høyre ønsker å snakke om hele økonomien til Lillehammer kommune. Da må man også ta med den betydelige formuen kommunen har gjennom sitt eierskap i kraftbransjen.

Takket være stabil politisk styring og en langsiktig eierstrategi sitter Lillehammer kommune med 12,6 % av aksjene i Innlandet Energi Holding (IEH), som igjen eier 49,4 % av Eidsiva energi. I fjor fusjonerte Stange Energi (eid av Stange kommune) inn i IEH og i den forbindelse måtte selskapet verdivurderes. Da ble verdien vurdert til ca. 23 milliarder kroner. Grovt regnet har Lillehammer kommunes andel altså en verdi på nesten tre milliarder kroner.

For Arbeiderpartiet er det selvfølgelig helt uaktuelt å vurdere salg av arvesølvet vårt. Det er eksempler på andre kommuner som har solgt sine kraftaksjer og angret bittert på det siden. Lillehammer har derimot hatt et langsiktig eierskap og nyter godt av det i form av utbytte. I tillegg er vårt eierskap strategisk viktig for å sikre at arbeidsplasser i de aktuelle selskapene er lokalisert i Lillehammer. Det gjelder blant annet Eidsiva bredbånd, Hafslund-eco vannkraft og nettselskapet Elvia. Til sammen dreier det seg om flere hundre ansatte. Dette er viktige arbeidsplasser for Lillehammer. I fusjonsprosessen med Hafslund måtte disse sikres. Det blir også viktig fremover. Da er kommunens langsiktige eierskap sentralt for å ivareta dette.

Anders Brabrand, Lillehammer, varaordførerkand. for Ap