Asylsvar i løpet av kort tid

Utlendingsdirektoratet vil i løpet av kort tid ta stilling til hvordan de skal stille seg til kravet fra KOA Psykisk Helse om å få overta driften av spesialmottaket på Sølvskottberget.