Asylmottaket på Vinstra åpnes før sommerferien

– Vår erfaring er at våre asylmottak på sikt blir en berikelse for kommunene og lokalsamfunnene vi er en del av, sier prosjektleder i Stiftelsen Sana, Anders K. Folkvord.