– Urimelig og hjerterå praksis å sende afghaneren ut

Begrenset vern: Ziay Abdulvahab fra Afghanistan ble innvilget beskyttelse i Norge på grunn av en utsatt posisjon i Afghanistan da han kom. Myndighetene mener ikke lenger det er grunnlag for fortsatt opphold, og han må ut etter 14 år. Foto: Torbjørn Olsen

Begrenset vern: Ziay Abdulvahab fra Afghanistan ble innvilget beskyttelse i Norge på grunn av en utsatt posisjon i Afghanistan da han kom. Myndighetene mener ikke lenger det er grunnlag for fortsatt opphold, og han må ut etter 14 år. Foto: Torbjørn Olsen

Artikkelen er over 4 år gammel

– Selv om det ikke er lovbrudd, er det urimelig og hjerterått at en mann som Ziay Abdulvahab må ut av landet etter 14 år i Norge.

DEL

Dette sier advokat Arild Humlen. Han mener det er ytterst beklagelig at regjeringen strammer inn overfor gruppen den afghanske mannen, som er bosatt i Lillehammer, tilhører.

Spesiell sak

Hos Humlen advokater i Oslo er bunken med papirer rundt Ziay Abdulvahabs situasjon høy. Hans sak er nemlig nokså spesiell.

48-åringen, som kom til Norge i 2003, har ikke asylstatus. Han har hatt oppholdstillatelse som en vernet person (menneskerettighetsvernet) i Norge. Slik status gir et mer begrenset vern enn Flyktningekonvensjonen, og gir ikke på samme måte rett til permanent opphold.

– Gjelder få personer

– Når han nektes fornyet oppholdstillatelse, er det ikke brudd med internasjonale forpliktelser eller nasjonal lovgivning. Men det er ikke mange personer hvor myndighetene har benyttet seg av å trekke tilbake beskyttelsen, slik det har skjedd i dette tilfellet, sier Humlen.

Fakta

Ziay Abdulvahab fra Afghanistan (48) må sammen med familien reise fra Norge etter å ha bodd her 14 år.

Han har hatt midlertidig oppholdstillatelse siden 2010, men har fått avslag på fornyet oppholdstillatelse.

Han mener det er ytterst beklagelig at det strammes inn overfor denne gruppen, men synes ikke det er uventet.

– Regjeringen har varslet at den i større utstrekning vil trekke tilbake opphold på bakgrunn av beskyttelse når den vurderer at behovet ikke lenger er der, påpeker advokaten.

– Er det noe kriminelt som ligger bak i denne saken?

– Det er ikke grunn til å sette spørsmålstegn ved Abdulvahabs opptreden i Afghanistan. Han har i likhet med svært mange afghanere tilhørt en bevegelse som har vært i konflikt, og ble innvilget beskyttelse på grunn av en utsatt posisjon i Afghanistan da han kom til Norge.

Opphold har vært vanlig

Arild Humlen: – Uheldig, men ikke uventet, innstramming.

Arild Humlen: – Uheldig, men ikke uventet, innstramming.

– Hva tenker du om at Ziay Abdulvahab og familien sendes tilbake etter så lang tid i Norge?

– Det har vært vanlig at personer med hans status før eller senere er ansett som innvandret og gitt en langsiktig oppholdstillatelse. Det er uheldig at dagens regjering ikke i samme grad er villig til å endre status fra midlertidig vern til permanent opphold.

I og med at det ikke er klage-adgang på siste vedtak fra Utlendingsnemnda, er saken avsluttet hos Humlen. En eventuell rettssak er siste utveg for afghaneren. Det er ikke avgjort om han går rettens veg for å få bli i Norge.

Artikkeltags