– At et aksjeselskap får konsesjon på landbruksarealer rimer ikke helt

Norsk sau og geit og lokalt beitelag klager på Nord-Fron kommune sitt vedtak om å gi Tinde Utvikling as konsesjon på de store arealene på Kvamsfjellet. Og Fylkesmannen er i gang med å se nærmere på saken.