At kommunen ikke greier å ta imot pasientene like fort som sykehuset skriver dem ut er dyrt, og det er dårlig pasientbehandling

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 
Helse- og omsorgstjenestene i Lillehammer har aldri vært mer omfangsrike enn i dag. I 2016 fikk innbyggerne i Lillehammer 2000 timer med ulike tjenester fra sektoren hver uke. I 2019 er det tallet økt til 2500 timer. Den siste fireårsperioden har vi, for å nevne noe, åpnet ny legevakt, vi har åpnet nye omsorgsboliger i Gartnerhagen, vi har startet et nytt dagsenter for demente i Meierigården, dagsenteret for utviklingshemmede har flyttet inn i nye, mer moderne lokaler og i oktober åpner et nytt bofellesskap i Cathinka Guldbergs vei.

Det er lett å se seg blind på utfordringene. Det skal vi ikke gjøre. Det blir stadig enklere å være innbygger i Lillehammer om du er syk, gammel eller har redusert funksjonsevne av andre grunner. Men utfordringer har vi fortsatt. Kommunebarometeret for 2019 som nettopp ble offentliggjort synliggjorde det. Det er spesielt innen fem områder vi har størst forbedringspotensial; ansatte med fagutdanning, korttidsplasser, fysioterapi, hjemmetjenester og samhandling med sykehuset.

Ap er opptatt av at vi skal ha flere hele, faste stillinger i omsorgssektoren. Dette er viktig for de som jobber i sektoren, men det er også kjempeviktig for kvaliteten på tjenestene. Ingen ønsker seg besøk av en ny hjemmehjelper hver kveld i uka. Man ønsker å kjenne pleieren sin. For å få til dette, må vi få bort de små deltidsstillingene, og vi må få redusert bruk av innleide vikarer til et minimum.

Det kom som en stor overraskelse også på oss da rådmannen sist høst la frem oversikten over bruk av innleide vikarer i tjenestene

Det kom som en stor overraskelse også på oss da rådmannen sist høst la frem oversikten over bruk av innleide vikarer i tjenestene. Man hadde ikke greid å bemanne hverken påske- eller sommerferien med egne ansatte, og i tillegg brukte man ofte byråer også for å dekke opp den alminnelige turnusen. Dette er ikke holdbart. Derfor sies nå avtalene med vikarbyråene opp, og vi har bevilget ekstra midler til bygge opp en egen ressursavdeling med faste ansatte som skal jobbe som vikarer der andre er syke. Det gir bedre kvalitet, og det betyr 50 % mer ressurser til tjenestene.

Utfordringene med korttidsplasser på helsehuset, fysioterapi, hjemmetjenester og samhandlingen med sykehuset må ikke sees adskilte fra hverandre. De henger tett sammen, og er kanskje hovedutfordringene i tjenestene i dag.

Vi har alle et ønske om og behov for å mestre vår egen hverdag. Noen ganger blir vi så syke at vi må på sykehus. Sykehuset driver behandling, men etterpå trenger noen videre behandling, rehabilitering eller hjelp til å mestre livet på en ny måte enn man gjorde før. Det er det kommunen som har ansvaret for. Noen trenger hjemmetjenester, og noen trenger et korttidsopphold på helsehuset før de kan reise hjem.

Akkurat som kommunen har sykehuset knappe ressurser, og pasientene skrives ut raskere enn noen gang. Det er en utfordring at kommunen ikke greier å ta imot pasientene like fort som sykehuset skriver dem ut. Det er dyrt, og det er dårlig pasientbehandling. Derfor er det så viktig at kommunen har nok korttidsplasser, riktig og tilstrekkelig personell og ikke minst samordnede tjenester for å møte dette behovet.

Arbeiderpartiet vil styrke hjemmetjenesten med 10 millioner kroner neste år. Vi vil prioritere økt grunnbemanning og hele, faste stillinger. Vi trenger flere ansatte, og vi må prioritere lovpålagte helse- og omsorgtjenester fremfor annen praktisk bistand. Flere fysioterapeuter på helsehuset kan også være et viktig bidrag for å få større utbytte av korttidsoppholdet på helsehuset, og sette flere i stand til å mestre en ny hverdag fortere. De riktige tiltakene utvikles best av profesjonene selv. Det er blant annet derfor det er så viktig å få gjennomført en tillitsreform i tjenesten. Det finnes ikke enkle løsninger. Det handler om ledelse og strategisk planlegging, det handler om ressurser og det handler om samarbeid for å skape gode tjenester for innbyggerne våre.

Gode tjenester for innbyggerne er Arbeiderpartiets hovedfokus.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags