At Lillehammer skal fortsette å bruke ressurser på forfølge en drøm som ligger 18 år fram i tid kan ikke forsvares

Vil ordfører Ingunn Trosholmen gå inn for at videre arbeid med et eventuelt OL i 2038 avsluttes for Lillehammer kommunes del, og blir overlatt til en annen organisasjon? spør Olav Bonesmo.

Vil ordfører Ingunn Trosholmen gå inn for at videre arbeid med et eventuelt OL i 2038 avsluttes for Lillehammer kommunes del, og blir overlatt til en annen organisasjon? spør Olav Bonesmo.

Av
DEL

leserinnlegg

Lillehammers forrige kommunestyre fattet 20.06 2019 et vedtak basert på sluttrapporten til arbeidsgruppen som hadde arbeidet med et OL/PL(Paralympics) i 2030. Vedtaket burde bli tatt opp til ny vurdering av dagens kommunestyre, siden to av forutsetningene for vedtaket av 20.06.19 enten er feil, eller blitt endret.

-Italia skal arrangere OL i 2026. Ut fra vanlig praksis med fordeling av arrangementet mellom ulike verdensdeler skal Amerika ha det i 2030, og Europa kan tidligst få OL i 2038 slik Knut Korseth påpeker i sitt innlegg i GD. Å tro at Norge kan få OL/PL i 2030 er ikke realistisk.

-Rapporten fra arbeidsgruppen anbefaler en fordeling av de ulike idrettsgrenene langs en akse Ringebu-Oslo, men med «sonderingssamtaler mot Trondheim for å sjekke om de kan være interessert»

Som kjent har det siste skjedd, og i utspillet overfor Trondheim lå det et forslag om at de nordiske grenene skulle bli lagt dit. At Lillehammer skulle gi fra seg de nordiske grenene til Trondheim er ikke foreslått i rapporten.

Rapporten har fire varianter med hensyn til hvor de enkelte øvelsene skal avvikles, og i alle alternativene er skiskyting lagt til Oslo.

Begrunnelsen for at Lillehammer skal arbeide for et nytt OL har vært å skape økonomiske gevinster for lokalt næringsliv. Et norsk OL hvor Lillehammer sitter igjen med bob/aking, alpinøvelser i Kvitfjell/Hafjell og noen ishockeykamper vil neppe lage stågate av gågata og fylle spisesteder og hoteller slik en opplevde i 1994 - det er en drøm som kan oppgis først som sist. Videre: en nytte-kostnadsanalyse av å vedlikeholde bob og akebanen i 18 år for å arrangere øvelser noen dager i 2038 vil utvilsomt gi blodrøde regnskapstall, uansett hvem som betaler regningen.

På rapportens s.22 frarådes det at søkerselskapet skal organiseres av «lokale interessenter på eiersiden, sitat: (Ikke) «kommunen(e) og næringsinteresser», men enten et AS med NIF som deleier etter hvert, eller en søkerkomite.

Vil ordføreren, på bakgrunn av rapportens anbefaling, gå inn for at videre arbeid med et eventuelt OL i 2038 avsluttes for Lillehammer kommunes del, og blir overlatt til en annen organisasjon?

At Lillehammer, med sin hardt belastede økonomi skal fortsette å bruke økonomiske og administrative ressurser på forfølge en drøm som ligger 18 år fram i tid kan ikke forsvares. Med et krav om innsparinger på 20+ millioner innen kommunal administrasjon burde det være enkelt å finne ut hvor sparekniven først tas i bruk, slik at lovmessig pålagte oppgaver blir skjermet.

Olav Bonesmo, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags