At Lillehammer skal fortsette å bruke ressurser på forfølge en drøm som ligger 18 år fram i tid kan ikke forsvares

Vil ordfører Ingunn Trosholmen gå inn for at videre arbeid med et eventuelt OL i 2038 avsluttes for Lillehammer kommunes del, og blir overlatt til en annen organisasjon? spør Olav Bonesmo.

Vil ordfører Ingunn Trosholmen gå inn for at videre arbeid med et eventuelt OL i 2038 avsluttes for Lillehammer kommunes del, og blir overlatt til en annen organisasjon? spør Olav Bonesmo.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Lillehammers forrige kommunestyre fattet 20.06 2019 et vedtak basert på sluttrapporten til arbeidsgruppen som hadde arbeidet med et OL/PL(Paralympics) i 2030. Vedtaket burde bli tatt opp til ny vurdering av dagens kommunestyre, siden to av forutsetningene for vedtaket av 20.06.19 enten er feil, eller blitt endret.

-Italia skal arrangere OL i 2026. Ut fra vanlig praksis med fordeling av arrangementet mellom ulike verdensdeler skal Amerika ha det i 2030, og Europa kan tidligst få OL i 2038 slik Knut Korseth påpeker i sitt innlegg i GD. Å tro at Norge kan få OL/PL i 2030 er ikke realistisk.

-Rapporten fra arbeidsgruppen anbefaler en fordeling av de ulike idrettsgrenene langs en akse Ringebu-Oslo, men med «sonderingssamtaler mot Trondheim for å sjekke om de kan være interessert»

Som kjent har det siste skjedd, og i utspillet overfor Trondheim lå det et forslag om at de nordiske grenene skulle bli lagt dit. At Lillehammer skulle gi fra seg de nordiske grenene til Trondheim er ikke foreslått i rapporten.

Rapporten har fire varianter med hensyn til hvor de enkelte øvelsene skal avvikles, og i alle alternativene er skiskyting lagt til Oslo.

Begrunnelsen for at Lillehammer skal arbeide for et nytt OL har vært å skape økonomiske gevinster for lokalt næringsliv. Et norsk OL hvor Lillehammer sitter igjen med bob/aking, alpinøvelser i Kvitfjell/Hafjell og noen ishockeykamper vil neppe lage stågate av gågata og fylle spisesteder og hoteller slik en opplevde i 1994 - det er en drøm som kan oppgis først som sist. Videre: en nytte-kostnadsanalyse av å vedlikeholde bob og akebanen i 18 år for å arrangere øvelser noen dager i 2038 vil utvilsomt gi blodrøde regnskapstall, uansett hvem som betaler regningen.

På rapportens s.22 frarådes det at søkerselskapet skal organiseres av «lokale interessenter på eiersiden, sitat: (Ikke) «kommunen(e) og næringsinteresser», men enten et AS med NIF som deleier etter hvert, eller en søkerkomite.

Vil ordføreren, på bakgrunn av rapportens anbefaling, gå inn for at videre arbeid med et eventuelt OL i 2038 avsluttes for Lillehammer kommunes del, og blir overlatt til en annen organisasjon?

At Lillehammer, med sin hardt belastede økonomi skal fortsette å bruke økonomiske og administrative ressurser på forfølge en drøm som ligger 18 år fram i tid kan ikke forsvares. Med et krav om innsparinger på 20+ millioner innen kommunal administrasjon burde det være enkelt å finne ut hvor sparekniven først tas i bruk, slik at lovmessig pålagte oppgaver blir skjermet.

Olav Bonesmo, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags