Gå til sidens hovedinnhold

At staten bygger billig, gir kun gevinster

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Hvem betaler prisen når Staten bygger billig», spør Mona Stormoen, Hamar, folkevalgt for Innlandet Arbeiderparti. Hun burde snudd på dette, og sett det som en fordel at Nye Veier har stanset kostnadsspiralen i veibygging.

Stormoen konkluderer med at ingen norske når opp i konkurransene etter at Nye Veier innførte makspris. Hvor har hun det i fra? Syv av ti entreprenører valgt av Nye Veier gjennom våre konkurranser er norske. Eller, for å si det som det er: Flere av dem oppfattes som norske, men er i realiteten eid i utlandet. Skillet mellom hvilke selskaper som er norske og utenlandske, er i rask endring i en bransje som blir mer og mer internasjonal.

De besparelser vi har klart å ta ut fra den opprinnelige porteføljen gitt i St.meld 25 (2014-2015) På rett vei – Reformer i veisektoren har gitt oss tre nye strekninger (E16 Kongsvinger-Kløfta, E6 Øyer-Otta og E6 Kvænangsfjellet). Det er ikke tilført nye økonomiske midler til disse strekningene da det forutsettes at de finansieres fra oppnådde besparelser i opprinnelig portefølje. En skulle tro dette kunne sees på som en god historie.

Vi er imidlertid enige med Stormoen i at det er bekymringsverdig dersom norske entreprenører aldri hadde klart å levere tilbud innenfor byggherrens makspris (BMP). Spørsmålet er hva en gjør med det.

Nye Veier har operert med BMP / maksramme i 12 av 16 kontrakter. Totalt er det kontrahert for 35 mrd, i tillegg til 4,5 mrd som er i prosess for signering (alle summer er eks. mva). Totalt har 24 av disse ca 40 milliardene gått til norske entreprenører, mens 16 til utenlandske entreprenører.

Mona Stormoen insinuerer at Nye Veiers konkurranser fremmer sosial dumping. Det er en drøy påstand. Nye Veier har gått foran med seriøsitetskrav i våre kontrakter som andre store offentlige byggherrer senere har kopiert. Vi har LO-koordinatorer i våre prosjekter, krav om lærlinger, tarifflønn, språk, andel fast ansatte, andel fagarbeidere, maks to ledd underentreprenører osv.

Stormoen må gjerne ta en prat med LO om dette. De kjenner Nye Veier.

Nye Veier er enig i at vi trenger en sterk norsk entreprenørbransje. Mens Stormoen tror denne styrken vokser ut av å bli beskyttet mot konkurranse, tror vi at konkurranse og samarbeid med andre gir styrke.

Ap-politikeren skriver også at det faktum at både Nye Veier, Statens vegvesen og fylkeskommunene har ansvar for veiene, er et tegn på privatisering. Hvordan hun får det til å stemme, vet hun bare selv - ettersom de nevnte tre aktørene alle er offentlige.

Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Kristiansand

Hvem betaler prisen når staten bygger billig?