Åtte spisesteder fikk besøk av Mattilsynet i årets siste måned: Slik gikk det