Det verserer mange påstander i valgkampen om hvor bra eller dårlig Lillehammer er med hensyn til næringsliv og sysselsetting. Tidligere i høst kom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med sin årlige rangering av kommunenes attraktivitet og lokal vekstkraft. De har kalt undersøkelsen Kommune-NM 2023.

Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data og dekker det næringslivet selv setter som viktige parameter for å lykkes. Lillehammer er på 2. plass i fylket etter Hamar, og 52. plass nasjonalt. I Norge er det nå 356 kommuner totalt. Best gjør Lillehammer det innenfor arbeidsmarked der vi ligger på en 30 plass med høy sysselsetting og lavt sykefravær. Lillehammer ligger på en 15. plass i landet med andel sysselsatte med minst 4 års høyere utdannelse. Dette betyr at målt med Næringslivets Hovedorganisasjons øyne så står det ikke så verst til her oppe i nordenden av Mjøsa.

Å skape vekst i næringslivet handler også om å gi innbyggerne gode skoler, billig og bra barnehager, rike kulturtilbud og attraktive omgivelser. Sammen med offentlige arbeidsplasser som i aller høyeste grad er del av verdiskapingen gir dette skatteinntekter. Skatten som betales av bedriftene går direkte til staten og deles ut til kommunene via inntektsfordelingssystemet. Det er et innfløkt system der svake kommuner kompenseres for manglende inntekter og sterke kommuner bidrar til resten av landet. Personskatten vi betaler fordeles mellom stat/fylket og kommunen. For å sikre inntekter til gode velferdstjenester må vi opprettholde folketallet. Da må vi sørge for at Lillehamringer trives i kommunen vår. Det gjør vi best ved å fremsnakke hva vi har å by på og hvordan vi får til ting sammen fremover.

Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer (Ap)

Les også

Næringspolitikk med bind for øynene