Av lange ønskelister blir det verken veg eller jernbane

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD