Avdekket omfattende råte og brannskade etter hærverk

Det er usikkert hva som skjer med gangbrua som ble stengt med umiddelbar virkning i oktober.