Sommerkonsert i Lillehammer kirke søndag 20. august kl.19.00: Orgelkonsert med Tim Collins

Tim Collins er utdannet ved Royal College of Music i London, og London University, og har vært organist i Lillehammer kirke siden 1995. Han har holdt orgelkonserter i Norge, England, Tyskland og Italia, og har også spilt for BBC, ITV, og NRK.

Dette blir Tims siste konsert som organist i Lillehammer kirke, ettersom han går av men pensjon i slutten av august.

Program:

Louis Marchand: Grand Dialogue i C dur

Pierre Du Mage: Tierce en taille (fra Livre D’Orgue)

Dietrich Buxtehude: Preludium og fuge i D dur

J.S. Bach: Andante fra sonata i e-moll BWV 528

J.S.Bach: Preludium og fuge i c-moll BWV 546

Johannes Brahms: Koral „Herzlich tut mich verlangen“

Herbert Howells: Psalm Prelude, set 1 no. 1

Vaughan Williams: Rhosymedre

Jean Langlais: Te Deum

Billetter kr. 200 fra tikkio.com eller ved inngangen (bankkort)