– Avtalebrudd, hevdet kommunene etter at Sykehuset Innlandet bestemte seg for å stenge ti ekstra sengeplasser i sommer

Forholdet mellom sørdalskommunene og Sykehuset Innlandet har vært anstrengt de siste ukene. Det skyldes at sykehuset på forsommeren bestemte seg for å stenge 10 sengeplasser på medisinsk avdeling utover det som har vært vanlig de siste årene.