Gå til sidens hovedinnhold

Både posisjon og opposisjon må tåle at ulike oppfatninger blir offentlig debattert

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Posisjonen i Lillehammer kommunestyre består i dag av fem partier med sprikende partiprogrammer. Maktbasen er bygget på et flertall med en (1) representant. Partiene arvet et budsjett fra 2019 som kommunedirektøren beskrev som «ikke bærekraftig». Påstanden er hittil ikke motsagt.

Ut fra det som er blitt kjent i GD så er problemene med å skape et bærekraftig budsjett for 2021 enda større. For å holde en uensartet gruppe av politiske partier sammen, må de mindre partiene i gruppen iblant få gjennomslag for noen av sine symbolsaker. Slikt koster penger.

På regjeringsplan kan en statsminister hente en milliard eller to fra oljefondet for å holde rekkene samlet. Lillehammers politikere må løse slike saker ved å øke gjelden. I begge tilfelle betyr det at neste generasjons politikere får et redusert handlingsrom. Dette gir et vesentlig problem for posisjonen når budsjettet for 2021 skal vedtas.

Når problemer oppstår for en gruppe med svak maktbase er en vanlig hersketeknikk, les realpolitikk, å skape et fiendebilde for å holde maktbasen samlet. Dette for å avlede oppmerksomheten fra det egentlige problemet.

Posisjonens løsning i dette tilfellet er å hevde at når en håndfull engasjerte innbyggere arbeider for å danne et annet politisk flertall ved neste valg så er det et demokratisk problem fordi «det er arbeidet i det skjulte». Til det er å si at det «skjulte arbeidet» har bestått i å få signerte innlegg på trykk i GD. I parentes: Posisjonen har så vidt jeg husker ikke en eneste gang benyttet anledningen å komme med begrunnede motargumenter til innleggene.

Det er aldri komfortabelt for makthavere at innbyggere med motstridende synspunkter arbeider aktivt for fremme sine meninger i offentligheten. Oppslagene i GD de siste dagene ha neppe noen annen hensikt enn å svekke troverdigheten til de som har et annet syn på politiske spørsmål enn posisjonen.

Til påstanden om udemokratisk virksomhet kan det enkelt sies: Sammensetningen av kommunestyret kommer frem gjennom valg. Det er kommunestyret som avgjør om kommunedirektøren har, eller ikke har tillit.

For at et demokrati skal fungere må både posisjon og opposisjon tåle at ulike oppfatninger blir offentlig debattert og ha lik mulighet til å komme til orde. En debattform som tar sikte på svekke motpartens troverdighet uten å dokumentere faktafeil i innleggene hos debattanter med et annet politisk syn tyder på et svakt grunnlag for egne oppfatninger.

Olav Bonesmo, Lillehammer