Bakeriet i Lom får pålegg av Arbeidstilsynet: – Alt skal være tatt tak i

Arbeidstilsynet har avdekket forhold som krever utbedringer ved Bakeriet i Lom.