Det er en lite offensiv utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum, som i GD stiller oss det retoriske spørsmål om hva som er viktigst – dobbeltspor eller flere tog ?

Alene det å stille spørsmålet viser at hun og Bane NOR har en vei å gå for å ta sitt samfunnsoppdrag på alvor. Bane NOR har åpenbart mye å lære av veiutbyggerne i forhold til å være pådrivere i utviklingen av en framtidsrettet jernbane. Det er håpløst å reise et spørsmål som gir et valg mellom hyppige avganger i byttet mot fortsatt lav hastighet. Skal jernbanen i Norge få den framtidige miljøvennlige og effektive plass som forventes i et fremtidsrettet samfunn er det i alle fall tre sidestilte faktorer som må legges til grunn for å oppfattes som attraktivt. Antall avganger, hastighet og kostnad ved å benytte jernbane. Ved alle disse faktorene har jernbanen kommet på kraftig etterskudd. For sjeldent, alt for langsomt og veldig dyrt.

Nå er det selvfølgelig ikke Bane NOR som skal ha skylda for den politiske nedprioritering vi har hatt av jernbane i flere tiår. Skiftende regjeringer har sviktet i sin oppgave ved å sikre oss en fremtidsrettet infrastruktur på jernbanenettet. Til tross for de utbyggingene utbyggingsdirektøren viser til er Norge en sinke på å utvikle jernbane sammenlignet med andre land.

Andre land bruker utviklingen av jernbane som et virkemiddel for å redusere flytrafikk både mellom egne byer og på tvers av land, samtidig som de får gods bort fra vei og over på jernbane. Og de lykkes. Banene til Bergen og Trondheim burde være slike åpenbare satsinger.

Strekningen Trondheim – Oslo kjøres i dag av Svenske Jernvager og bruker i dag ca 6 timer og 45 minutter. Det foreligger studier som synliggjør at denne reisetiden er mulig å redusere betraktelig. En av forutsetningene er Intercity-utbyggingen, også til Lillehammer, som nå er satt på vent.

Ved å fjerne eller utsette dobbeltspor til Lillehammer fra Nasjonal transportplan har Solbergregjeringen synliggjort fravær av framtidsrettede vyer for jernbanen. Det er spesielt åpenbart når vi i dag på samme strekning opplever politisk trykk på å etablere motorvei koste hva det vil av verneområder og dyrket mark.

At utbyggingsdirektøren viser til at det foreligger storstilte utbygginger på dagens jernbanenett er vel og bra. Skulle jo også bare mangle. Det underbygger jo argumentasjonen på at etterslepet på det norske jernbanenettet er kolossalt.

Skal man lykkes er det å forvente at Bane NOR har en større pådriver rolle enn en defensiv utbyggingsdirektør viser i sin kronikk.

Undrum burde selvfølgelig forvente seg drahjelp av en pågående Opplandsbenk på Stortinget som fremmer det som burde være jernbanens framtid. En utbedret Gjøviksbane med tilknytning til Trondheimsbanen og en fullmodernisert Trondheimsbane som tar konkurranse med fly og har korte intervaller mellom tog. Selvfølgelig til en attraktiv billettpris.

Bjørn Kristiansen, 1. kandidat Rødts stortingsvalgsliste, Lillehammer